แม่ฮ่องสอนแล้งหนัก เริ่มขาดน้ำกินใช้ เร่งแจกน้ำประปาบรรเทาเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 พันเอกวรเทพ บุญญะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 กองกำลังนเรศวร จ.แม่ฮ่องสอน ส่งกำลังพลและรถบรรทุกน้ำ นำน้ำประปาสะอาด ไปแจกจ่ายให้กับราษฎรบ้านชานเมือง หมู่ 12 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 6,000 ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หลังจากราษฎรในหมู่บ้านร้องขอความช่วยเหลือ

พันเอก วรเทพ บุญญะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 กล่าวว่า ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง แม้ในช่วงกลางคืนจะมีอากาศหนาวเย็น แต่ในช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อน น้ำในแม่น้ำธรรมชาติเริ่มจะแห้งขอด หลายหมู่บ้านอยู่บนพื้นที่สูง ยังคงใช้น้ำอุปโภคบริโภคระบบประปาผิวดิน หรือน้ำประปาภูเขา ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการบริโภค ตามนโยบายของกองทัพบก และแม่ทัพภาคที่ 3 ให้หน่วยทหารในพื้นที่เข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างเร่งด่วนที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เมื่อประชาชนเดือดร้อนก็จะเข้าไปช่วยเหลือทันที การแจกจ่ายน้ำให้ราษฎร เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ส่วนปัญหาระยะยาวได้พูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนโดยจะส่งกำลังทหารของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ออกตรวจพื้นที่ และร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานในพื้นที่ สร้างฝายกักเก็บน้ำบริเวณลำห้วย จะทำให้ราษฎรมีน้ำเข้าสู่ระบบประปาภูเขาของหมู่บ้าน โดยไม่ขาดแคลน

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์