โคราช เตรียมจัดใหญ่ งานย่าโม ครบ 191 ปี

ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ครบรอบ 191 ปี ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2561 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและสนามหน้าศาลากลางจังหวัด รวม 12 วัน 12 คืน เพื่อเชิดชูวีรกรรมของท้าวสุรนารีให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละ และดำรงไว้ซึ่งความสามัคคีของคนในชาติ

นายวิเชียร กล่าวว่า การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีในปีนี้ จังหวัดนครราชสีมาได้กราบทูลเชิญเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ในวันที่ 23 มีนาคม เวลา 18.30 น. ในปีนี้มีหญิงสาวโคราชร่วมรำบวงสรวงมากที่สุดถึง 5,137 คน และการจำหน่ายสินค้าโอท็อป สินค้าที่ระลึก 32 อำเภอ และการออกร้านขายสินค้าต่างๆ มากมายกว่า 500 ร้าน ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมและเลือกซื้อ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน