‘สงขลา’ ร้องบิ๊กตู่ยกเลิกนำเข้ากุ้ง

หวั่น 4 กระทบ-โรคระบาด-สารตกค้าง  วอนส่งเสริมช่วยเกษตรกร-ภาคธุรกิจ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ นายกาจบัณฑิต รามมาก ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดสงขลา ร่วมกับชมรมกุ้งจังหวัดสงขลา-นครศรีธรรมราช พร้อมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดสงขลา เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เรื่องการขอให้ยกเลิกการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศ โดยหนังสือดังกล่าวอ้างถึงกรณีกรมประมงอนุมัติให้มีการนำเข้ากุ้งขาวจากประเทศอินเดีย 1 ปี 50,000 ตัน โดยให้เหตุผลว่าเพื่อแก้ปัญหาห้องเย็นขาดแคลนวัตถุดิบกุ้งในการแปรรูปเพื่อส่งออก ซึ่งการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยใน 4 ประเด็น คือ เชื้อโรคระบาดในตัวกุ้งจะเข้ามาแพร่ในประเทศไทย, ยาปฏิชีวนะ สารปนเปื้อน สารตกค้าง จะทำลายการส่งออกของกุ้งไทย, ทำให้ราคากุ้งไทยราคาตกต่ำ ไร้เสถียรภาพ และกุ้งไทยเป็นกุ้งที่มีคุณภาพ ไม่มีสารตกค้าง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกจะได้รับผลกระทบไปด้วย โดยนายดลเดชรับหนังสือจากตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง พร้อมรับจะเร่งรัดเพื่อนำส่งต่อไปยังเป้าหมาย

นายกาจบัณฑิต กล่าวว่า การนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภายในประเทศอย่างมาก จึงต้องมายื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องให้รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้กรมประมงยกเลิกการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศ เพราะเป็นการทำลายภาคการผลิตของอุตสาหกรรมกุ้งไทย

“ขอให้ส่งเสริมด้านวิชาการ สนับสนุน จัดสรรงบประมาณแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยให้ประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงกุ้ง เพื่อเพิ่มผลผลิตของกุ้งให้ได้มากขึ้น เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของอุตสาหกรรมกุ้งไทยทั้งระบบ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมกุ้งไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องคนไทยตามนโยบายรัฐบาล โดยขอคำตอบภายในวันที่ 14 มีนาคมนี้ หากไม่มีความชัดเจน เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะมีการหารือเพื่อยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไป” นายกาจบัณฑิต กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน