มทร.ธัญบุรีเปิดแล้ว “คณะพยาบาล”

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศอยู่ในภาวะขาดแคลนพยาบาล โดยเฉพาะพยาบาลที่สามารถทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ในหน่วยวิกฤต ซึ่งต้องมีความรู้ในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ รวมถึงสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี มทร.ธัญบุรีจึงได้เปิดคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครรุ่นแรก จำนวน 60 คน เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 นี้

คณะพยาบาลศาสตร์ ของมทร.ธัญบุรี มีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นพี่เลี้ยง และได้รับความร่วมมือจากเครือโรงพยาบาลพญาไท เครือโรงพยาบาลเปาโล และโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพ ทั้ง 3 โรงพยาบาลจะมอบทุนให้กับนักศึกษา โดยเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจะต้องทำงานใช้ทุน ทั้งนี้ ค่าเล่าเรียนอยู่ที่ 1 แสนบาทต่อเทอม รวมค่าอุปกรณ์การเรียนทุกอย่าง โน้ตบุ๊ก ค่าหอพัก ซึ่งนักศึกษาพยาบาลจะต้องพักหอพักมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ปี วิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์จะใช้ห้องเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนี้ไปอีก 4 ปีข้างหน้า พยาบาลจำเป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์และศิลป์ สาขาการพยาบาล รวมทั้งต้องสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติในงานพยาบาลได้”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561