อุตฯ หนุนเอสเอ็มอีปรับตัวยุค 4.0 ตั้งเป้าลดต้นทุนสินค้าลงอีก 10%

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องอุตสาหกรรม 4.0 : การพลิกโฉม สมอ.4.0 จัดโดยสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ที่อิมแพค เมืองทองธานีว่า เศรษฐกิจไทยกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับยุค เนื่องจากเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตจะเข้มขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมมีมาตรการสนับสนุนให้เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งการให้สินเชื่อและให้ความรู้  นอกจากนี้ได้กำหนดมาตรการใหม่เพื่อให้เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วางระบบบริหารจัดการดีขึ้น มีต้นทุนการผลิตถูกลงและเข้าถึงตลาดใหม่ได้ โดยเริ่มจากเอสเอ็มอี จำนวน 10,000 ราย และภายใน 3 ปีจะเพิ่มเป็น 50,000 ราย ตั้งเป้าช่วยเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนลดต้นทุนสินค้าลง 10%

“การสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเข้าถึงการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นการสอดรับกับระบบอินเตอร์เน็ตประชารัฐ คาดว่าภายในปีนี้ระบบอินเตอร์เน็ตประชารัฐจะสามารถให้บริการครอบคลุมในทุกพื้นที่ ทำให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น มีทักษะในการใช้งาน เพื่อการพัฒนาต่อยอดสินค้าเดิมที่มีอยู่ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น ทำให้ระบบเศรษฐกิจในประเทศเติบโตมากขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำด้านความยากจน และช่วยเหลือประชาชนถึงในระดับฐานรากได้อีกด้วย” นายอุตตม กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน