รมว.เกษตรฯ เตือนภาคเหนือแล้งแน่ สั่งเร่งเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ

พิษณุโลก – วันที่ 19 ก.พ. นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ภาคเหนือ ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก พร้อมมอบนโยบายการทำงานให้แก่หน่วยงานในสังกัดให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมีหัวหน้า, เจ้าหน้าที่มาร่วมประชุมกันทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ

นายกฤษฎาเผยว่า ในวันนี้มามอบนโยบายให้แก่หน่วยงานในสังกัดเพื่อเกิดเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ลงพื้นที่บริการแก่เกษตรกรตามพื้นที่ต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยเน้นหลักการตลาดนำการผลิต โดยให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประสานงานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ชักจูงให้ภาคเอกชนมารับซื้อสินค้าของเกษตรกร โดยเฉพาะนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ที่ให้เกษตรกรมารวมตัวกันผลิตสินค้าที่ลดต้นทุน แต่ถ้าผลิตสินค้าทางการเกษตรอะไรแล้วก็ควรมีผู้มารับซื้อ

“เช่น จังหวัดพิษณุโลก ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกได้รายงานว่า มีเกษตรกรผลิตสินค้าตามโครงการเกษตรแปลงใหญ่แล้ว จำนวน 40 แปลง มีภาคเอกชนมารับซื้อแล้วกว่า 30 แปลง ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย” รมว.เกษตรและสหกรณ์กล่าว

นายกฤษฎายังกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาคเหนือเตรียมรับมือกับภัยแล้งและปัญหาหมอกควันจากไฟป่าซึ่งกำลังเริ่มประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ ให้หน่วยงานในสังกัดไปดูว่ามีจุดใดบ้างที่จะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้บ้าง และมีจุดไหนที่ได้รับผลกระทบแล้วต้องประสานกับฝ่ายปกครองที่จะต้องเข้าไปเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาถือว่ามีปริมาณน้ำมากกว่าถึงร้อยละ 40 ขณะที่ในปีนี้ทางกระทรวงส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นหรือใช้น้ำน้อย ประเภทถั่ว ปอเทือง เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561