อบต.หนุนเปิดสนามบิน “เชียงคำ”

พะเยา – วันที่ 19 ก.พ. นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ออย อ.ปง จ.พะเยา กล่าวว่า ใกล้จะมีการเปิดด่านบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา เป็นด่านถาวรแล้ว เมื่อเป็นด่านถาวรย่อมมีการเติบโตของเศรษฐกิจชายแดนอย่างรวดเร็ว ทั้งการส่งออก-นำเข้า สินค้าธุรกิจท่องเที่ยว สินค้าอุปโภค-บริโภค การเดินทางเข้า-ออกของประชาชนและนักท่องเที่ยวจะทำให้กระตุ้นการใช้จ่ายในเมืองชายแดนอย่างมาก โดยเฉพาะเมืองภูซางและเมืองเชียงคำเป็นพื้นที่ติดชายแดนเพื่อนบ้าน

“ดังนั้น ผมมองว่าที่ อ.เชียงคำ มีสนามบินเก่าภายในพื้นที่ของทหาร สามารถนำมาใช้เป็นสนามบินเพื่อการพาณิชย์สำหรับขนส่งผู้โดยสารเพื่อการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเพื่อออกจากพื้นที่ระบายไปสู่ปลายทาง รวมทั้งการขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่พะเยา และพื้นที่ใกล้เคียงให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับมหภาค” นายอนุรักษ์กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561