“กธจ.ตรัง” ตรวจโครงการพัฒนาถ้ำเขาช้างหาย-แก้มลิงทุ่งน้ำผุด งบฯกว่า 100 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2561) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (กธจ.) ตรัง นำโดยนายประชา งามรัตนกุล รองประธาน กธจ.ตรัง ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาช้างหาย ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง งบประมาณ 45.87 ล้านบาท โดยมี หจก.สวนสถาพิต เป็นผู้รับจ้าง จากการสอดส่องพบว่ามีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560-6 กุมภาพันธ์ 2561 จากนั้นมีการแก้แบบ จึงได้ต่อสัญญาให้ผู้รับจ้างอีก 93 วัน โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ทั้งนี้จากการสอบถามผู้รับจ้าง ทราบว่ามีปัญหาในด้านของการเบิกเงินล่าช้าและผู้ควบคุมงาน ทำให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน โดยมีงวดงานจำนวน 26 งวด ส่งมอบงานไปแล้ว 10 งวดงาน เบิกจ่ายงบประมาณแล้วประมาณ 13 ล้านบาท ภาพรวมการทำงานช้ากว่าแผนงานประมาณ 36% แต่อย่างไรก็ตามผู้รับจ้างยืนยันว่าจะสามารถทำงานแล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดสัญญาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน

 อีกทั้งโครงการก่อสร้างแก้มลิงทุ่งน้ำผุด ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง งบเพิ่มเติมปี 2560 จำนวน 45 ล้านบาท โดยมี หจก.สินแสงจันทร์ นครศรีธรรมราช เป็นผู้รับจ้าง กำหนดก่อสร้างภายใน 180 วัน เริ่มนับอายุของสัญญาตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งขณะนี้ล่วงเลยสัญญามาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีผลงานก่อสร้างประมาณ 68% เบิกจ่ายเงินไปแล้วประมาณ 19 ล้านบาท หรือคิดเป็น 41.57% จากงบประมาณทั้งหมด
ทั้งนี้สาเหตุของการดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดปัญหาฝนตก น้ำท่วม อย่างต่อเนื่อง ทำให้เครื่องจักรไม่สามารถดำเนินการได้ จากนั้นได้มีการขยายเวลาการก่อสร้างออกไป โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าหากไม่มีปัญหาอื่นใดมากระทบ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญา อย่างไรก็ตามทางจังหวัดในฐานะผู้ว่าจ้าง ได้ทำการปรับผู้รับจ้างในเวลาที่ทำงานล่าช้าไปแล้วประมาณ 1.8 ล้าน ส่วนที่มีปัญหาในเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่สามารถรื้อถอนได้ ก็จะให้ทางเทศบาลนาตาล่วงดำเนินการแก้ไขต่อไป

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์