กรุงไทยปล่อยกู้ธงฟ้า

นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วย กก.ผจก.ใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย และนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผอ.ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเปิดตัวสินเชื่อ KTB-sSME ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินลงทุนให้กับผู้ประกอบการในโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เตรียมวงเงินกู้ไว้จำนวน 2,000 ล้านบาท

ธนาคารกรุงไทยได้สนับสนุนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐของรัฐบาล ในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านธงฟ้าทั่วประเทศในการนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าดังกล่าวดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงให้การสนับสนุนสินเชื่อครบวงจร ทั้งแบบวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินหนังสือค้ำประกัน โดยให้กู้สูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย และมี บสย.ร่วมค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR ปัจจุบันอยู่ที่ 7.120% ต่อปี วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลาที่กู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) นอกจากนี้ธนาคารยังให้สิทธิประโยชน์พิเศษ หากผ่อนชำระหนี้ 12 เดือน โดยไม่มีประวัติผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือผ่อนชำระหนี้ล่าช้า ธนาคารจะปรับลดดอกเบี้ยลง 1% ต่อปี ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561