“Trash Hero” กลุ่มคนรักษ์ทะเล ใน หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้ โปรเจกต์ที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ทำความดี พร้อมทั้งนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และสังคม ในช่วงหนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้

แพร – พิมพ์ลดา ไชยฟรีชาวิทย์ อาสาเป็นพิธีกรภาคสนามลงพื้นที่ไปจังหวัดระยอง เพื่อพาทุกคนไปรู้จักกับอีกหนึ่งกลุ่มที่ทำความดีในเรื่องของการเก็บขยะริมชายหาด  ซึ่งจากกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คนจนปัจจุบันกลุ่มดังกล่าวได้ขยายออกไปเรื่อยๆ จนมีชื่อว่า “Trash Hero”  ที่มีถึง 24 กลุ่มในประเทศไทย และในต่างประเทศอีก 20 กว่ากลุ่ม รวมสมาชิกมีมากถึง 50,000 คน และฮีโร่กลุ่มนี้ยังเป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลกอีกด้วย

ติดตามเรื่องราวดีๆ ของบุคลลที่ทำความดีเพื่อสังคมได้ใน หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้ วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป (ช่วงหนึ่งของรายการสมุดโคจร On The Way) ทางช่อง 28 (3SD)