2 ยายยังเครียดถอนเงินไม่ได้ หลังสหกรณ์แจงหุ้นติดลบ มีลูกหนี้เกือบ 10 ล้านบาท

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ความคืบหน้ากรณีนางทองหลอม ยับยั้ง อายุ 72 ปี และนางทองหล่อ คุ้มปลื้ม อายุ 69 ปี เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาชะเมา จำกัด ซึ่งตั้งอยู่หมู่ 1 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา ร้องว่าไปถอนหุ้นสมาชิกจำนวน 15,960 บาท และ 9,200 บาท ตามลำดับ เพื่อจะนำเงินก้อนสุดท้ายเก็บไว้ใช้ยามเจ็บป่วยในบั้นปลายชีวิต แต่ถูกปฏิเสธ อ้างว่าสหกรณ์ยังขาดทุน มีกำไรจะคืนให้ ทำให้สองคุณยายเกิดอาการเครียดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น (คลิกอ่าน)

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง ชี้แจงว่าปัญหาของสหกรณ์การเกษตรเขาชะเมา จำกัด อยู่ในกลุ่มจับตาเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าไปฟื้นฟูการบริหารจัดการภายในสหกรณ์มา 3 ครั้งแล้ว ปีแรกก็เริ่มดีขึ้น ต่อมาสถานการณ์ก็เริ่มตกต่ำ ประสบปัญหาขาดทุนอีก เกิดปัญหาโกงตาชั่งรับซื้อยาง จับได้ก็ไล่ออก ขาดผู้จัดการมานาน 2 ปี หาคนไม่ได้ กรรมการบางคนในอดีตทำผิดระเบียบ ปล่อยเงินกู้ไม่มีหลักฐาน ทุจริตเงินฝาก รวมทั้งกรณีขายน้ำมันเงินเชื่อ ทำให้ประสบปัญหาเรียกเก็บเงินกู้รวมทั้งเงินเชื่อไม่ได้

“สหกรณ์เป็นนิติบุคคล” คณะกรรมการเขามีอำนาจเต็ม “สหกรณ์จังหวัดเป็นฝ่ายส่งเสริม” ต้องทำผิดจริงๆ จึงสั่งได้ บอกตามตรง เวลานี้จะหาใครมาเป็นคณะกรรมการบริหารสหกรณ์การเกษตรเขาชะเมา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าหนักใจ สหกรณ์เป็นนิติบุคคล คณะกรรมการเลือกกันเอง

ด้านนางสุวภี โพธิ์คำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดระยอง กล่าวว่า ปัญหาหลักคือสมาชิกยังขาดวินัย คณะกรรมการไม่ค่อยเอาใจใส่การทำหน้าที่ของตน สหกรณ์การเกษตรเขาชะเมา จำกัด ขณะนี้ยังอยู่ในระยะฟื้นฟู เนื่องจากสินค้าขาดบัญชี เงินสดขาดบัญชี เก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ทำให้สหกรณ์ประสบปัญหาการขาดทุน เป็นการขาดทุนสะสม ทำให้มูลค่าหุ้นของสมาชิกติดลบ ที่ยังอยู่และบริหารจัดการได้เวลานี้เพราะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้เงินกู้ช่วยเหลือมาจำนวน 8 ล้านบาท รวมทั้งกู้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ดอกเบี้ยต่ำติดต่อกันมาหลายปี

ปัจจุบันสถานะของสหกรณ์การเกษตรเขาชะเมา มีลูกหนี้เกือบ 10 ล้านบาท ทำให้เวลานี้หุ้นติดลบ 30 บาท ขณะนี้คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเขาชะเมาเตรียมยื่นฟ้องลูกหนี้รายใหญ่ก่อน ถ้าสหกรณ์ฯบริหารจัดการและมีกำไรปีละ 1 ล้านบาท ภายใน 5 ปีก็จะสามารถคืนหุ้นให้แก่สมาชิกที่ขอถอนหุ้นได้

นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง กล่าวเสริมว่า กฎหมายหุ้นจะไม่ได้คืนเพราะหุ้นติดลบ ซึ่งเป็นมูลค่าติดลบทางบัญชี ต้องรอให้มีการฟื้นฟู ถ้าเก็บหนี้มาได้ 80% มูลค่าหุ้นก็จะเท่ากับ 10 บาทเหมือนเดิม ขณะนี้ได้เร่งรัดติดตามทวงหนี้โดยเฉพาะลูกหนี้ที่มีเงินแต่ไม่ยอมใช้หนี้ก่อน

 

ที่มา : มติชนออนไลน์