พณ.เร่งผลักดันเพิ่มมูลค่า ค้าเกษตรลดเสี่ยงผลผลิต

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวในงานสัมมนา เรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทย…ก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม” ว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งผลักดันให้ผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม เนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศส่งผลต่อปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรให้เกิดความผันผวน โดยปัจจุบันสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่มีการเพิ่มมูลค่านั้น ส่วนใหญ่เป็นข้าว และเป็นกลุ่มสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food) แต่ยังมีสัดส่วนไม่ถึง 10% ของผลผลิตข้าวทั้งหมด เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และต้องใช้ต้นทุนสูงในการดำเนินการ ดังนั้น จำเป็นต้องสร้างการรับรู้ ส่งเสริมสร้างความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้มากขึ้น ขณะเดียวกันมีหน่วยงานของรัฐ คือสถาบัน API (อะภิ) ที่ช่วยส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่เป็นเอสเอ็มอีรวมถึงเป็นตัวกลางในการติดต่อหน่วยงานราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ เชื่อว่าภายในปีนี้จะสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนวัตกรรม รวมถึงเพิ่มสัดส่วนสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้มากขึ้น ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าเกษตรในรูปวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน