อธิบดีกรมทะเลตรวจร.ร. รุกชายเลน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัยตรัง หลังได้รับร้องเรียนว่ามีการบุกรุกป่าชายเลน หาดราชมงคล โดยมี ผศ. ยงยุทธ หนูเนียม อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ผศ.ว่าที่ พ.ต. ดำรง โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ชี้แจง

นายจตุพร กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวมีเนื้อที่ 21-59 ไร่ อยู่นอกเขตพื้นที่ ซึ่งกรมป่าไม้อนุญาตให้ มทร.ศรีวิชัยใช้ประโยชน์ ซึ่งมีด้วยกัน 2 แปลง เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดและร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.สิเกา ไปแล้ว ส่วนการที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้หรือไม่นั้น ต้องดูองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น แผนที่ภาพถ่าย การพิสูจน์แนวเขตของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนที่ของป่าไม้ เนื่องจากพื้นที่ที่ตั้งอยู่นี้มีสองหน่วยงานดังกล่าวเกี่ยวข้อง และที่สำคัญคือประชาชนที่ต้องเห็นด้วยกับการก่อสร้าง ถึงแม้ว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อมีการร้องเรียนฟ้องร้องมาตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อ ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือกัน ซึ่งเมื่อลงมาดูพื้นที่แล้วก็จะกลับไปพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน