จอบแรกเปลี่ยนน่าน เอามื้อเอาแฮง

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงพื้นที่ จังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม “จอบแรกเปลี่ยนน่าน เอามื้อเอาแฮง” ที่แปลงเกษตรของนางบัวรอง ปะทิ บ้านยู้ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้นำทีมลงจอบแรก ขุดคันคู เว้นระยะเพื่อปลูกพืช 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สร้างคลองไส้ไก่ ต่อจากหนองน้ำ ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ ซึ่งเป็นการดำเนินการในพื้นที่ สปก.  ซึ่งเป็นการนำร่องหยุดยั้งพื้นที่ปลูกข้าวโพดกว่า 4,000,000 ไร่ ในพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือ ตามยุทธศาสตร์ฟื้นป่าต้นน้ำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาเขาหัวโล้นตามศาสตร์พระราชา โดยโมเดลนี้จะขยายผลไปแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้น สภาพดินเสื่อมโทรม ป้องกันหน้าดินถูกชะล้างทั่วประเทศ โดยครั้งที่ 2 จะนำโมเดลนี้ไปใช้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีกลไกทุกจากภาคส่วนมาทำให้เกิดผลจริง การแก้ไขปัญหาใหญ่ของประเทศจะเกิดขึ้นได้ เพราะสามัคคีคือพลังค้ำคุ้นแผ่นดินไทยตามกระแสพระราชดำรัสในหลวง รัชกาลที่ 9