นายกฯ ชวนผู้มีรายได้น้อย ร่วม ‘พัฒนาคุณภาพชีวิต’

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานว่า มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 5,601,345 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 ของผู้มีบัตรทั้งหมดทั่วประเทศ 11.4 ล้านคน หรือมีผู้ไปขึ้นทะเบียนเฉลี่ยวันละ 329,491 คน จังหวัดที่มีประชาชนเข้าร่วมโครงการมากที่สุดเมื่อเทียบกับจำนวนผู้มีบัตรฯ คือ จ.กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ เลย ร้อยเอ็ด นครพนม ตามลำดับ นายกฯจึงเชิญชวนให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เพื่อรับเงินในบัตรฯ เพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 100-200 บาท ภายในเดือนมีนาคม และได้รับโอกาสในการมีงานทำ มีความรู้และทักษะอาชีพ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ภายในเดือนเมษายนเป็นต้นไป โดยขอให้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปยื่นแสดงความจำนงได้ที่ ณ สาขาของ ธ.ออมสิน ธ.ก.ส. หรือสถานที่ที่ผู้อำนวยการเขต (กทม.) หรือนายอำเภอ (จังหวัดอื่นๆ) กำหนด เป็นเขตหรืออำเภอของที่อยู่ปัจจุบันที่เคยแจ้งไว้เมื่อตอนลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 นอกจากนี้ นายกฯเน้นย้ำถึงโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่ขณะนี้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ระดับตำบล ประกอบด้วย ข้าราชการ หน่วยงานความมั่นคง ปราชญ์ชาวบ้าน และจิตอาสา ได้เริ่มลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ว่า จะต้องสะท้อนความต้องการของประชาชน และดำเนินการอย่างโปร่งใส ทั้งนี้ เมื่อรวบรวมข้อมูลจากประชาชนแล้วจะจัดเตรียมแผนงาน โครงการ และงบประมาณต่อไป โดยจะครอบคลุมการพัฒนากลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือเศรษฐกิจฐานราก 3.5 หมื่นล้านบาท การพัฒนาเชิงพื้นที่ชุมชน การท่องเที่ยว กองทุนหมู่บ้าน 3.45 หมื่นล้านบาทและการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 3 หมื่นล้านบาท รวมทั้งสิ้น 9.95 หมื่นล้านบาท

“นายกฯ อยากให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า รัฐบาลมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและยกระดับเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ที่มีแนวโน้มดีขึ้น พร้อมทั้งตระหนักดีว่าจะต้องไม่เกิดปัญหาซ้ำรอยโครงการที่เคยมีมาในอดีต และไม่ใช่การตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทำงานอย่างมุ่งมั่น มีอุดมการณ์ และซื่อสัตย์ และขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา หากพบความไม่โปร่งใสขอให้แจ้งไปยังนายกฯ ได้ทุกกรณี” พล.ท. สรรเสริญ กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน