พิษฝน-พายุถล่ม ‘สุโขทัย’ ไร่ยาสูบยืนต้นตายหมื่นไร่

นายสมนึก ยิ้มปิ่น ผู้จัดการสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์ จังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า หลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทำให้จังหวัดสุโขทัยได้รับผลกระทบบ้านเรือนถูกลมพายุพัดหลังคาปลิวเสียหายหลายร้อยหลัง ต้นข้าวหักโค่น ส่วนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด คือไร่ยาสูบที่ปลูกกันมากใน อำเภอศรีสำโรง และ อำเภอเมืองสุโขทัย ซึ่งอยู่ในช่วงกำลังโตและใกล้เก็บใบช่วงที่ 1 ทำให้ใบยาโค่นเอียงและใบยาได้รับน้ำฝนมากจนเกินไป ทำให้ต้นยาเริ่มเหี่ยวเฉา ใบเริ่มมีจุดดำ และ เน่าเสีย

“โดยเฉพาะ 3 ตำบลคือ ตำบลวังใหญ่ ตำบลวังทอง และ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง มีอายุการปลูก 3 เดือน และใกล้เก็บเกี่ยว มีสภาพเหี่ยวเฉาและยืนต้นตาย เนื่องจากพื้นที่ปลูกยาสูบมีปริมาณน้ำฝนตกเป็นจำนวนมากเกินกว่าต้นใบยาสูบเบอร์เล่ย์จะรับได้ จึงทำให้ต้นยาสูบเบอร์เล่ย์เหี่ยวเฉายืนต้นตายนับ 10,000 ไร่ เกษตรกรได้รับความเสียหายจากการลงทุนจำนวนมาก มีความเสียหายคิดเฉลี่ยตกไร่ละ 10,000 บาท จึงขอให้ส่วนราชการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบด้วย” นายสมนึก กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชน