มน.ต่อยอดเครื่องวัดสีดิจิตอล สู่การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร. ปริญญา มาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้คิดสิ่งประดิษฐ์เครื่องดิจิตอลอิมเมจคัลเลอร์มิเตอร์ตรวจวัดสีของครีมในเครื่องสำอาง และได้รับการจดอนุสิทธิบัตรแล้ว มีชื่อว่า “เครื่องตรวจสอบวัดสีที่อาศัยการถ่ายภาพดิจิตอล” โดยได้ต่อยอดเครื่องแรกที่ได้คิดค้นตั้งแต่ต้นปี 2560

เครื่องเวอร์ชั่น 2  นี้จะถ่ายภาพผ่านแอพพลิเคชั่นที่เขียนให้ปฏิบัติการในระบบไอโอเอส   ลงไว้ในเครื่อง   ไอพอด เครื่องนี้จะมีความสามารถคือ ตัวแอพฯ จะเก็บภาพสีของสารที่จะตรวจวัด พอมีตัวอย่างที่อยากจะทดสอบว่าตรงไหม ก็นำมาจับคู่ให้เลยว่ามันตรงกับรอบการผลิตที่เท่าไหร่ ถูกไหม มีค่าสีเพี้ยนไปไหม

รศ.ดร. ปริญญา กล่าวว่า ในอนาคตกำลังพัฒนาเครื่องให้วัดค่าในอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้ เพื่อที่ประชาชนได้นำไปต่อยอดในวิสาหกิจในครัวเรือน เพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์ได้ โดยจะพัฒนาให้ทดสอบสีได้พร้อมกันกว่า 20 สี

ผลงานเครื่องตรวจสอบวัดสีที่อาศัยการถ่ายภาพดิจิตอลนี้ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในงานผลงานประดิษฐ์นานาชาติ เมื่อปี 2560 และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศไทย ในการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา

ผู้ที่สนใจผลงานสิ่งประดิษฐ์นี้สอบถามได้ที่ รศ.ดร. ปริญญา โทร. (055) 963-439

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจาก อนุชา แก้วคำมา