เกษตรกรยิ้มออก พืชไร่ราคาดี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉียด 10บาท/ก.ก. มันสำปะหลังแตะ 2.50 บาท/ก.ก.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว. พาณิชย์ กล่าวภายหลังการเข้าพบของเกษตรกรกลุ่มข้าวโพด และมันสำปะหลัง ว่า กลุ่มเกษตรกรเข้าพบเพื่อรายงานสถานการณ์ราคา และผลผลิตสินค้าเกษตรพืชไร่ โดยต่างพึงพอใจกับราคา และนโยบายการดูแลของรัฐบาล ที่ทำให้ราคาสินค้าเกษตรดังกล่าวดีขึ้น เศรษฐกิจฐานราก และเกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปัจจุบันปรับขึ้นมาอยู่ที่ กิโลกรัม (ก.ก.) ละ 9.50-9.60 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงมาก ส่วนหัวมันสำปะหลังสด เชื้อแป้ง 25% ราคาขึ้นมาอยู่ที่ก.ก.ละ 2.40-2.50 บาท

แต่ทั้งนี้ ตนขอให้เกษตรกร เร่งเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิตด้วย เพราะนโยบายการช่วยเหลือจากรัฐนั้น เป็นเพียงการเข้ามาช่วยบรรเทา ไม่ได้ยั่งยืนตลอดไป ดังนั้นหากเกษตรกรสามารถทำได้ ก็จะช่วยให้ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพมากขึ้น และมั่นใจว่าปีนี้แนวโน้มราคาจะยังคงดีต่อเนื่อง และไม่เกิดปัญหาภัยแล้งขึ้น เพราะสภาพอากาศดี น่าจะทำให้ผลผลิตแอกมาก ซึ่งอาจจะส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรให้ไม่สูงมากนัก แต่จะดูแลไม่ให้ราคาตกต่ำ และอยากให้เกษตรกรเร่งเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร และพัฒนาสินค้าตัวเองด้วย

นอกจากนี้ นานสนธิรัตน์ยังกล่าวถึงมาตรการดูแลการนำเข้าข้าวสาลี และดูแลผลผลิตพืชเกษตรในประเทศ อย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ว่า ขณะนี้ยังคงมาตรการ 3 : 1 ไว้อยู่ โดยให้ผู้นำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน จะต้องรับซื้อข้าวโพดจากเกษตรเกษตรกร 3 ส่วน อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ไม่ได้คงอยู่ตลอดไป ขึ้นกับสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดในประเทศว่าเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ทุกฝ่ายเป็นอย่างไร ดูการแข่งขันได้ของเกษตรกรด้วย และคำนึงถึงระเบียบสากลขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ไทยเป็นสมาชิกด้วยว่าเข้าข่ายกีดกันทางการค้าหรือไม่

“ผมจะดูแลตามสถานการณ์ ไม่ได้กำหนดมาตรการตายตัว หากช่วงไหนไม่มีผลผลิตข้าวโพดในประเทศเลย ก็อาจจะลดเหลือมาตรการ 2 : 1 หรือ 1 : 1 ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เท่านั้น หรือหากมีผลผลิตข้าวโพดออกปริมาณก็ใช้มาตรการ 3 : 1 ทางเลือกเหล่านี้เป็นเพียงแนวคิดยังไม่มีข้อสรุป ที่สำคัญไม่ได้เพียงกำหนดสัดส่วนของมาตรการ แต่เกษตรการต้องได้รับราคาที่ดี มีกำไร และอยู่ได้ หลักการทำงานของผมอยู่กับข้อมูลและนำมาบริหารจัดการ ไม่มีใครมาจ่ายเงินผมได้ว่าจะให้มาตรการออกมาเป็นอย่างไร”นายสนธิรัตน์

รวมทั้งยืนว่า แม้ว่าสัดส่วนของมาตรการจะออกมาเท่าไหร่ ทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะเจรจากับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ที่รับซื้อข้าวโพดอยู่แล้ว ขอให้รับซื้อในราคาที่ดี เกษตรกรสบายใจได้ อย่างข้าวโพดราคาไม่ควรต่ำกว่านี้ ที่ 7 บาทต่อก.ก. ปัจจุบันราคาข้าวโพดอยู่ที่ 9.50-9.60 บาทต่อก.ก. ก็ดีใจที่เกษตรกรได้ราคานี้ ถือเป็นราคาที่สูงมาก

นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย นายกสมาคมการค้าพืชไร่ กล่าวว่า นโยบายดูแลพืชเกษตรของรัฐบาลถือว่าประสบความสำเร็จและน่าพอใจ ส่งผลให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีขึ้น จนปีนี้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขึ้นมาอยู่ที่ 9 บาทกว่าต่อก.ก. ส่งผลให้เกษตรกรมีเงินเหลือใช้เลี้ยงชีพ จึงอยากให้เดินนโยบายที่เคยทำมาต่อไปในอนาคต เช่น มาตรการ 3 : 1

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์