ร้อยเอ็ด สร้างรง.วิสาหกิจต้นแบบ

ร้อยเอ็ดนายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชยันต์ ศิริมาศ รอง ผวจ. เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานต้นแบบวิสาหกิจกลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน (ถั่วป่านทอง) บริเวณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถั่วลิสง หมู่ที่ 17 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร โดยมี นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัด นายสนอง       ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัด ว่าที่ร้อยตรีอานพ       ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร ร่วมพิธี

โรงงานต้นแบบดังกล่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอนุมัติโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ตามแผนบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย ปรับปรุงโรงงานต้นแบบ พร้อมสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาล โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด