19 สถาบันสอน “อาชีวะพรีเมียม” จับคู่ “จีน-ญี่ปุ่น-เยอรมนี” จบได้ “ทวิวุฒิ” ชงบอร์ดกอศ.ไฟเขียวหลักสูตรมี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นพ. อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐ หรืออาชีวะพรีเมียม เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จะเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรอาชีวะพรีเมียม 6 สาขาวิชา ใน 19 วิทยาลัย ได้แก่ สาขาระบบขนส่งทางราง เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียน 3 ปี เปิดสอนใน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพ (วก.) บ้านไผ่ วิทยาลัยเทคนิค (วท.) สุราษฎร์ธานี วท.วาปีปทุม และ วท.ชลบุรี โดยมีกลุ่มวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น วิทยาลัยและอาชีวศึกษาการรถไฟเทียนจิน วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟความเร็วสูงหูหนาน และวิทยาลัยการคมนาคมขนส่งสาธารณะฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เป็นหลักสูตรระดับ ปวส.เรียน 2 ปีครึ่ง เปิดสอนใน 2 วิทยาลัย ได้แก่ วท.พระนครศรีอยุธยา และ วท.มีนบุรี จับคู่กับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย ของจีน

นพ. อุดม กล่าวต่อว่า สาขาช่างอากาศยาน หลักสูตรระดับ ปวส.เรียน 2 ปี อิงมาตรฐานสากลองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization-ICAO) สอนใน 6 วิทยาลัย ได้แก่ วท.ถลาง วท.สัตหีบ วท.ดอนเมือง วท.สมุทรปราการ วท.อุบลราชธานี และ วท.ขอนแก่น จับคู่ความร่วมมือกับสถาบันการบินพลเรือน และสถานประกอบการในประเทศ, สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม หลักสูตร ปวส.เรียน 2 ปี เปิดสอนใน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วท.สมุทรสงคราม วท.สมุทรสาคร วท.สระบุรี และ วท.สุพรรณบุรี จับคู่กับมหาวิทยาลัยในเยอรมนี ซึ่งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี จะคัดเลือกมหาวิทยาลัยให้, สาขาโลจิสติกส์ เปิดสอนระดับ ปวส.เรียน 2 ปีครึ่ง สอนใน 1 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) อุดรธานี จับคู่กับ Chongqing City Management College : CCMC ของจีน

นพ. อุดม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จะจับคู่กับ วท.สุรนารี สอนสาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และจับคู่กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร ปวส.เรียน 5 ปีต่อเนื่อง รับผู้จบชั้น ม.3 ส่วนสาขาสุดท้ายคือ สาขาสมาร์ทฟาร์มมิ่ง ที่จะดำเนินการในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะ

“หลักสูตรอาชีวะพรีเมียมทั้งหมด ผู้จบการศึกษาจะได้รับทวิวุฒิ หรือ 2 วุฒิ จาก 2 ประเทศ คือวุฒิการศึกษาจากไทย และวุฒิการศึกษาจากวิทยาลัยที่มาจับคู่ คือ จีน ญี่ปุ่น และเยอรมนี ซึ่งผมขอยืนยันว่ากระบวนการเรียนการสอน เมื่อเด็กจบแล้วทำงานได้จริง และเป็นเด็กที่มีแนวคิดพัฒนาต่อได้ด้วย มีทักษะการปฏิบัติแบบมืออาชีพ เป็นนานาชาติตอบโจทย์ตลาด อย่างไรก็ตาม จากนี้ทุกวิทยาลัยจะเร่งจัดทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และกลางเดือนมีนาคมนี้ จะนำหลักสูตรที่ปรับปรุงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) พิจารณา และรับรอง เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา ส่วน สอศ.จะต้องเตรียมจัดทำคำของบประมาณ ช่วงเดือนเมษายน ศธ.จะเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยืนยันว่าทันเปิดภาคเรียนช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอน” นพ. อุดม กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน