เนื้องอกในสมอง

เนื้องอกในสมอง เป็นโรคที่พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย

นพ. ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า เนื้องอกในสมอง คือ เนื้อที่เกิดจากการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติของเซลล์ในสมองหรือบริเวณเนื้อเยื่อและต่อมต่างๆ บริเวณใกล้เคียงกับสมองไปรบกวนระบบประสาทและการทำงานของสมอง ทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน มีปัญหาด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ การพูด การได้ยิน การมองเห็น ความจำ และอาจเกิดอาการชัก เป็นอัมพาตครึ่งซีก

เนื้องอกในสมองมี 4 ระดับ วัดตามลำดับการเจริญเติบโตของเนื้องอกและโอกาสกลับมาเป็นอีก แม้ได้รับการรักษาแล้ว แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. เนื้องอกที่เป็นเนื้อธรรมดา มีการเจริญเติบโตช้า สามารถรักษาให้หายหรือมีขนาดเล็กลงได้ และมีโอกาสน้อยที่ผู้ป่วยจะกลับมาเป็นอีกหลังรักษา 2. เนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย มีการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติ คือ เซลล์มะเร็ง อาจเกิดบริเวณสมอง หรือเกิดขึ้นที่อวัยวะอื่นแล้วลามเข้าสู่สมอง เนื้องอกที่เป็นเซลล์มะเร็งจะมีการเจริญเติบโตเรื่อยๆ ไม่สามารถควบคุมได้ และมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีก

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงในการป้องกันไม่ให้เกิดเนื้องอกในสมอง แต่ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิด ได้แก่ อายุ การได้รับรังสีอันตรายเข้าสู่ร่างกาย ประวัติบุคคลในครอบครัวที่เคยมีเนื้องอกในสมอง ปัจจุบันแนวทางการรักษามี 3 วิธี คือ ผ่าตัด ฉายรังสี และให้ยาเคมีบำบัด ซึ่งแพทย์จะพิจารณาจากอาการของผู้ป่วย ตำแหน่งของเนื้องอก และขนาดของเนื้องอก

ดังนั้น หากมีสัญญาณอันตรายที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่อาจบ่งบอกว่ามีเนื้องอกในสมอง เช่น ปวดศีรษะเรื้อรังที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อ่อนแรงที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ชัก ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน