ขอสินเชื่อผ่านดิจิทัลโตพรวด กรุงศรี โหนกระแสเจาะบุคคล

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจรายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ภาพรวมการขยายตัวสินเชื่อบุคคลของธนาคารยังเติบโตดี แม้ตลาดแข่งขันค่อนข้างสูง คาดปี2561 ขยายตัว 7% จากพอร์ตสินเชื่อคงค้างสิ้นปีก่อนที่ 20,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากสินเชื่อขายผ่านช่องทางธนาคารแล้ว ธนาคารได้เปิดบริการกรุงศรีไอฟิน (Krungsri iFIN) บริการขอสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลครบวงจร สามารถขอสินเชื่อผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น เคเอ็มเอ (KMA) โมบายแบงกิ้งของธนาคารได้ ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร ส่งเอกสาร เช็กสถานะการสมัคร และได้นำบริการการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (NCB e-Consent) มาใช้ ทำให้สามารถรับโอนเงินสินเชื่อ ภายใน 1-3 วัน วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5-2.0 ล้านบาท ซึ่งลูกค้าที่ขอสินเชื่อผ่านช่องทางนี้จะได้รับดอกเบี้ยถูกลง3% จะนำร่องให้สินเชื่อกับฐานลูกค้าธนาคารที่ใช้บริการเคเอ็มเอ 1 ล้านรายก่อน เน้นพนักงงานประจำ

นายพงษ์อนันต์ กล่าวว่า ยังมีแผนขยายการปล่อยสินเชื่ออื่นผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น สินเชื่อบ้าน เป็นต้น ซึ่งธนาคารตั้งเป้าปี 2561 มียอดสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านช่องทางดิจิทัล 1,000 ล้านบาท เติบโต 125% และเพิ่มเป็น 2,300 ล้านบาท เติบโต 130% ปี 2562 และเติบโต 100% ปี 2563 ปัจจุบันอยู่ที่ผ่านระดับดิจิทัล 3% และเพิ่มเป็น 10%ปี 2563

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน