วอนออกมอก.ผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปหวังประมูลงานรัฐ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ นายไพรัช เจ้ยชุม ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางกล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรและสถาบันยาง อาทิ สหกรณ์ยาง วิสาหกิจยาง กลุ่มยางที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนให้ได้รับอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อสามารถรับเหมางานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและกับภาครัฐได้

“ผลิตภัณฑ์ยางเมื่อได้รับ มอก. ทำให้หน่วยงานเกิดความเชื่อมั่นมาก รัฐบาลต้องสนับสนุนให้สถาบันยางฯได้รับ มอก. เร็วขึ้น และอีกทั้งต้องมีการส่งเสริมการทำการตลาด และทำ เอ็มโอยู เพื่อส่งเสริมการขาย” นายไพรัช กล่าว

นายไพรัช กล่าวว่า เครือข่ายยางกำลังติดตามแผนของหน่วยงานรัฐ เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ยางของภาครัฐ เพราะที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จ แม้กระทั่งกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นกระทรวงที่ดูแลเรื่องยาง ก็ยังไม่มีแผนงานที่ชัดเจนในการจะใช้ยาง

 

ที่มา : มติชนออนไลน์