มก.กำแพงแสน จัดเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ ถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศในมหาวิทยาลัย และจังหวัดนครปฐม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และสอดคล้องนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย

รศ.ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวว่า ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ หรือตาเบบูญ่า สีชมพู บนถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ เริ่มปลูกในปี พ.ศ. 2520 ในสมัย ศ. ระพี สาคริก ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนำไปปลูกเพื่อบังลมตามแนวถนน ตั้งแต่ประตูทางเข้าถนนชลประทาน ผ่านหน้าโรงเรียนสาธิต ไปสุดด้านหลังแปลงปลูกอ้อยของภาควิชาพืชไร่ ติดถนนจันทรุเบกษา

ปัจจุบัน มีต้นชมพูพันธุ์ทิพย์เฉพาะบนถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ ระยะทาง 2 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 407 ต้น นอกจากนี้ วิทยาลัยเขตกำแพงแสนได้ขยายพันธุ์และปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ในบริเวณอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 1,258 ต้น เมื่อดอกชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งพร้อมกันทุกต้น เกิดความสวยงามเป็นอย่างมาก

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด