โซเชียลชื่นชม ชายไทยโกนศีรษะไว้ทุกข์ตามธรรมเนียมโบราณ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

โบราณ กล่าวคือ เมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จสวรรคต ประชาชนจะโกนศีรษะเพื่อไว้ทุกข์ อย่างไรก็ตาม ธรรมเนียมนี้รัชกาลที่ 6 โปรดให้ยกเลิกไป

“มติชนออนไลน์” ได้สอบถามไปยัง นายนิวัฒน์ พิกุล ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้โกนศีรษะ

นายนิวัฒน์กล่าวว่า ตนอยากแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยได้ทราบว่าในสมัยโบราณมีการโกนศีรษะไว้ทุกข์ จึงตัดสินใจทำตาม เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้

“ผมรักในหลวงเหมือนทุกๆคน อยากแสดงออกอะไรก็ได้ที่เราพอทำได้ พอได้รู้ว่าน้องกลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่มแต่งไทย เขาอยากรักษาวัฒนธรรมแบบโบราณ ก็เห็นว่าดีที่เราควรอนุรักษ์ไว้” นายนิวัฒน์กล่าว

ทั้งนี้ ธรรมเนียมการไว้ทุกข์ด้วยการโกนศีรษะ มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เชื่อกันว่าสืบทอดมาจากธรรมเนียมของอินเดีย ซึ่งจะโกนศีรษะไว้ทุกข์เมื่อญาติผู้ใหญ่ และพระมหากษัตริย์สวรรคต อย่างไรก็ตาม ใน สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงประกาศว่า ราษฎรไม่ต้องโกนศีรษะเพื่อไว้ทุกข์ให้พระบาทสมเด็จพระปื่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมา ได้ถูกยกเลิกถาวร ในสมัยรัชกาลที่ 6 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภว่า ควรให้ราษฎรเลิกโกนศีรษะเพื่อไว้ทุกข์ เนื่องจากเป็นการยากลำบากเกินไป ดังนั้น ในงานพระบรมศพของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงโปรดให้ยกเลิกนับแต่นั้นมา

 

ที่มา มติชนออนไลน์