“กฤษฎา” เปิดฝนหลวงสู้ภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ

โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ทหารบก ทหารเรือ และตำรวจแห่งชาติ คณะผู้แทนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ คณะอาสาสมัครฝนหลวงร่วมในพิธี ที่สนามบินนครสวรรค์ ทั้งนี้สำหรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 ตุลาคม พร้อมตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 7 หน่วยปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วทั้งประเทศ รวมถึงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับระบบบริหารจัดการน้ำของประเทศ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน