เกษตรชงพณ.ตั้งกก.คุมราคา-ผลิต ดันหยุดกรีดยาง 15 วัน ต่อเดือน – ถกประเทศส่งออก

“กฤษฎา” เตรียมชงพาณิชย์ตั้งคณะกรรมการยางพารา ควบคุมการผลิต-ราคายางพารา พร้อมเรียกประเทศผู้ผลิตยางหารือแนวทางลดกรีดยาง ไอเดียบรรเจิดอีก เล็งเสนอกรีดยางวันเว้นวัน หรือกรีด 15 วัน ต่อเดือน หรืออีกแนวทางหยุดกรีดยาง 3 ล้านไร่ เป็นเวลา 3 เดือน

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมหารือกับกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เพื่อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการยางพารา ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาคราชการ เอกชน และชาวสวนยางพารา เนื่องจากอำนาจตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี 2542 ซึ่งกำหนดให้ยางพาราเป็นสินค้าควบคุม และกระทรวงพาณิชย์ต้องเข้ามาดูกลไกราคายางพารา โดยคณะกรรมการนี้จะมีอำนาจหน้าที่ในการไปดูต้นทุนยางพารา ดูการผลิตยางว่าราคาไหนเหมาะสมกับการรับซื้อ ราคาไหนเหมาะสมกับการส่งออก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกร

นอกจากนี้ หากสามารถตกลงเรื่องข้อกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ได้ ก็เตรียมนำเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อที่จะเสนอในที่ประชุม นอกจาแนวทางการหยุดกรีดยาง 3 เดือน ในการประชุมวันที่ 2 มีนาคม ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เชิญประเทศผู้ผลิตยางพาราส่งออก อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย มาร่วมหารือด้วย และทุกประเทศตอบรับคำเชิญเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงแต่ประเทศอินเดีย เนื่องจากพบว่าประเทศอินเดียเริ่มส่งออกยางและขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกอีกรายหนึ่ง ถ้าทุกประเทศเห็นชอบด้วยจะทำให้เกษตรกรทุกประเทศได้รับความเป็นธรรมในการขายสินค้า

สำหรับมาตรการหยุดกรีดยาง ขณะนี้มี 2 แนวทางคือ 1. หยุดกรีดยาง 3 ล้านไร่ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2561 2. หยุดกรีดยางทุกไร่ แต่กรีดแบบวันเว้นวัน หรือกรีดยาง 15 วัน หยุดกรีดยาง 15 วัน เพื่อลดปริมาณยางในตลาด กำลังหาแนวทางที่ชัดเจน รวมถึงเรื่องงบประมาณที่จะใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่ ระหว่างชะลอการกรีดยางหรือหยุดกรีดยาง ต้องไม่ให้เป็นภาระกับงบประมาณหลวง

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ยังได้ส่งหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.) ทุกจังหวัด ให้เร่งรัดการใช้ยางในประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมา อบจ.หลายแห่งไม่กล้าดำเนินการเพราะติดขัดเรื่องระเบียบอยู่ ส่วนเรื่องงบประมาณกระทรวงมหาดไทย ให้อบจ.ใช้งบประมาณได้ 2 ทาง คือ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และงบประมาณสำรองจ่าย 25%

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด