16 ชาติอาเซียน เร่งถก “RCEP” เปิดตลาดสินค้า

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 4 ที่สิงคโปร์ ซึ่งมีรัฐมนตรีและ ผู้แทนระดับสูงจากสมาชิก 16 ประเทศร่วมประชุม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมาว่า มีประเด็นสำคัญคือเรื่องการเปิดตลาดสินค้าที่ทุกประเทศตกลงให้ยื่นปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาดครั้งที่ 3 ครอบคลุมสินค้าทุกรายการ ให้เป็นไปตามโครงสร้างรูปแบบการลดภาษีตามที่อาเซียนเสนอ ภายในวันที่ 13 เมษายนนี้ ตั้งเป้าได้ข้อสรุปในการประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลง RCEP ครั้งที่ 22 ในวันที่ 28 เมษายน – 8 พฤษภาคมนี้ ที่สิงคโปร์ ส่วนการเปิดตลาดบริการให้มีการเจรจาสองฝ่ายพร้อมกับปรับปรุงข้อเสนอเปิดตลาดให้ตอบสนองต่อสาขาที่ประเทศสมาชิกสนใจ การเปิดเสรีการลงทุน ประเทศสมาชิกจะปรับปรุงข้อผูกพันเปิดตลาดการลงทุนก่อนการประชุมรอบที่ 22

นางสาวชุติมา กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือร่วมกันระหว่างอาเซียนกับอินเดียเพื่อผลักดันให้อินเดียหาข้อสรุปในประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้ ในส่วนไทยได้ร่วมกับอาเซียนผลักดันให้ RCEP เป็นตลาดการค้าและการลงทุนขนาดใหญ่สุดในโลก ครอบคลุม 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลก มีประชากรรวมกว่า 3.5 พันล้านคน มีจีดีพีรวมกว่า 23 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ปี 2560 การค้าของไทยกับประเทศสมาชิก RCEP มีมูลค่ารวม 269 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 58.66% ของการค้ารวมของไทย เพิ่มขึ้น 10.85% จากปี 2559

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน