‘จีน’ ลดระบายน้ำ ทำ ‘แม่โขง’ แห้ง

เรือน้ำมัน-ขนสินค้าเกยสันดอน

รับเหมาเร่งสร้างเขื่อน ‘บึงกาฬ’

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสภาพอากาศที่เริ่มแห้ง ทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงทั้งในเขตประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา ทางการจีนลดปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหงลง จากเดิมเคยปล่อยน้ำกว่า 1,300 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที เหลือเพียง 1,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงกว่าช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดสันดอนทราย โขดหินโผล่ขึ้นหลายจุด โดยเฉพาะช่วงมองป่าแหลวเขตชายแดนระหว่างประเทศลาวกับเมียนมา ก่อนถึงชายแดนจีน ซึ่งเป็นจุดที่มีความกว้างและตื้นที่สุด ส่งผลกระทบต่อเรือบรรทุกสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมัน ทำให้เรือหลายลำเกยตื้นติดสันดอนทราย ต้องช่วยกันชักลากให้แล่นผ่านได้

นางสาวผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเริ่มลดลงมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 1 สัปดาห์แล้ว เนื่องจากทางการจีนควบคุมการระบายน้ำให้น้อย ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือขนาดใหญ่ ส่วนเรือขนาดเล็กและเรือท่องเที่ยวที่กินน้ำลึกไม่เกิน 1 เมตร ยังไม่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีการระบายน้ำเพิ่มเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำเริ่มเพิ่มระดับขึ้นคาดว่าอีกประมาณ 2-3 วัน จะสามารถเดินเรือได้สะดวกขึ้น

นายสุรนาถ ศิริโชติ ผู้อำนวยการสำนักเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบัน แม่น้ำโขงมีระดับน้ำเฉลี่ย 2.02-2.40 เมตร โดยวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา วัดได้ 2.38 เมตร ถือเป็นปริมาณน้ำที่น้อย หากเทียบในอดีตก่อนการสร้างเขื่อน ระดับน้ำอยู่ประมาณ 6-8 เมตร ปัจจัยทำให้น้ำโขงลดลงส่วนหนึ่งมาจากการควบคุมน้ำของทางการจีน อีกส่วนมาจากสภาพภัยแล้งที่ฝนไม่ตกทั้งต้นเขื่อนและท้ายเขื่อน ทำให้น้ำสาขาที่จะไหลลงน้ำโขงน้ำน้อย หรือแห้งขอด ทำให้ปริมาณน้ำโขงลดน้อยลงไปด้วย แต่การสร้างเขื่อนมีผลดี ที่น้ำแม้จะไม่สูงมากนักแต่ก็ไม่แห้งมากนัก ทำให้มีน้ำใช้ตลอดปี

“สิ่งที่อยากให้ดำเนินการคือ แจ้งปริมาณการปล่อยหรือกักน้ำให้ประเทศใต้เขื่อนทราบเพื่อวางแนวทางการจัดการใช้น้ำโขงอย่างถูกต้อง เพื่อไม่กระทบการเดินเรือ ภาคการเกษตร และการอุปโภคปริโภค”  นายสุรนาถ กล่าว

ด้านแม่น้ำโขง ฝั่งบ้านนาโนน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ พบบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งพังริมแม่น้ำโขง นำรถแบ๊กโฮพร้อมเครื่องมือเร่งก่อสร้างเขื่อน หลังน้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะลดลงเรื่อยๆ หลังเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง บริษัทผู้รับเหมาจึงเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา สำหรับโครงการดังกล่าว จังหวัดบึงกาฬได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมโยธาธิการและฝังเมือง เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง มีความยาวตลอดแนวแม่น้ำโขง ระยะรวมกว่า 120 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการกัดเซาะตามแนวชายฝั่งแล้ว และเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว ออกกำลัง เป็นจุดพักผ่อน สามารถรองรับนัก    ท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสบรรยากาศเมืองบริเวณริมแม่น้ำโขงได้ตลอดฤดูกาลและส่งเสริมให้เป็นพื้นที่นันทนาการสำหรับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน