‘ชุมพรฟ้าใหม่’ ไต่ ‘เขาทะลุ’ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ชมทะเลหมอก ‘ดอยตาปัง’

จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของภาคใต้ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ 4 ของจังหวัดในภาคใต้ เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย ที่มีรูปพื้นที่เรียวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มีที่ราบตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ความยาวถึง 222 กิโลเมตร นอกจากนี้มีเทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวกั้นเขตแดนธรรมชาติ มีพื้นที่ป่าครอบคลุมทุกอำเภอทั้งป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ เฉพาะที่ประกาศเป็นเขตป่าสงวนฯ 25 ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 4 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง และวนอุทยานอีก 1 แห่ง ทำให้จังหวัดชุมพรมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามได้รับความนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวหลายแห่ง

ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ สมาชิกกลุ่มชุมพรฟ้าใหม่ได้รับมอบหมายจาก พล.ต. กลชัย สุวรรณบูรณ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้เดินทางไปสำรวจเส้นทางขึ้นสู่ “จุดชมวิวดอยตาปัง” บนยอดเขาทะลุ ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่ได้รับความนิยม

“จุดชมวิวดอยตาปัง” ยอดเขาทะลุ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองชุมพรลงไปทางทิศใต้ประมาณ 70 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอสวีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 35 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลเขาทะลุเป็นภูเขาสูงสลับที่ราบ เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสวีหนุ่ม แม่น้ำสายสำคัญของชาวสวี ซึ่งมีภูเขาสูงและมีรูทะลุกลางภูเขามองเห็นในระยะไกลและโดดเด่นมาก กลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของตำบล “เขาทะลุ” ที่สำคัญ “จุดชมวิวดอยตาปัง” สามารถชมทิวทัศน์ดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก และทะเลหมอกที่แสน     งดงามในยามเช้า รวมถึงเขาทะลุที่มองเห็นในระยะไกลอีกด้วย

ทีมงาน “ชุมพรฟ้าใหม่” ที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้ มี สุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม แกนนำกลุ่มชุมพรฟ้าใหม่ พร้อม พนม เพชรจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เขาทะลุ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ป้องกัน อบต.เขาทะลุ  ประเสริฐ ภักดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาทะลุ และอาสาสมัครซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ เดินทางขึ้นไปสำรวจเส้นทางขึ้นสู่ดอยตาปัง การเดินทางใช้บริการรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (Four Wheels) หรือรถประเภทออฟโรด (Off Road) ของชาวบ้านในการเดินทาง เนื่องจากเส้นทางจากพื้นราบขึ้นสู่ยอดเขาเป็นถนนดินลูกรังที่ค่อนข้างลาดชัน เสียค่าบริการเที่ยวละ 500 บาท รถ 1 คัน สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 10 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที นอกจากสามารถชมวิวทะเลหมอกจากดอยตาปังบนยอดเขาทะลุในยามเช้าได้แล้ว ยังมีอีกกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด ชิมกาแฟ “เขาทะลุ” กาแฟขึ้นชื่อของชุมพร ซึ่ง สมโภชน์ สุขแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทะลุ เปิดเป็นร้านกาแฟเล็กๆ ให้นักท่องเที่ยวได้แวะชิม และเลือกซื้อกาแฟและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกาแฟ เช่น กาแฟสำเร็จรูป ผงกาแฟ   ขัดผิว ชากลิ่น

กาแฟ เป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน

ตัวแทนทีมงาน “ชุมพรฟ้าใหม่” เล่าว่า วัตถุประสงค์ของการสำรวจเส้นทางในครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงเส้นทางให้มีความสะดวกสบายในการเดินทางขึ้นสู่ดอยตาปังให้มากขึ้น รวมทั้งสำรวจว่ามีพื้นที่ใดบนดอยตาปังที่สามารถปรับปรุงเป็นจุดกางเต๊นท์ได้ เพื่อผลักดันให้จุดชมวิวดอยตาปังและเขาทะลุ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอสวีและจังหวัดชุมพรต่อไป

สำหรับความเป็นมาของบ้านเขาทะลุ มีเรื่องเล่าสืบมากว่า 200 ปี ว่ามีผู้เฒ่าสองคนชื่อ “ตาคงขาว” และ “ตาคงดำ” หลบหนีเจ้าหน้าที่จากอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ามาอาศัยในตำบลเขาค่าย ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของตำบลเขาทะลุ ต่อมาจึงขยายพื้นที่เข้ามาบริเวณที่ราบรอบๆ เขาทะลุ จากนั้นเริ่มมีประชาชนเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 200 คน กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่คือ ชุมชนบ้านเขาทะลุ กระทั่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเขาทะลุ ซึ่งเดิมอยู่ในเขตจังหวัดระนอง แต่ด้วยการคมนาคมไม่สะดวกจึงถูกโอนมาอยู่ในเขตอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ก่อนหน้านี้ อาจารย์นิพนธ์ บัวแก้ว นักวิชาการท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลเขาทะลุ เคยเพิ่มเติมข้อมูลไว้เมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ว่าตาคงขาว กับตาคงดำ สองผู้เฒ่าที่เข้ามาบุกเบิกพื้นที่บ้านเขาทะลุ ถือเป็นต้นกำเนิดสกุล 2 สกุล นั่นคือ ตาคงขาวใช้นามสกุล หีตคีรี ส่วนตาคงดำใช้นามสกุล ศิลปกุล ปัจจุบันลูกหลานของผู้เฒ่าทั้งสองคนยังอาศัยอยู่ในตำบลเขาทะลุ และใช้นามสกุลสองสกุลนี้อยู่มาก ส่วนสาเหตุที่ชาวบ้านเรียกว่า “ตำบลเขาทะลุ” เนื่องจากในตำบลมีภูเขาสูงที่มีรูทะลุตรงกลาง สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลและมีความโดดเด่นมาก ผู้คนจึงเรียกชื่อตำบลตามลักษณะของภูมิประเทศที่ถือเป็นเอกลักษณ์ว่า “ตำบลเขาทะลุ” มาจนถึงปัจจุบันนี้

ปัจจุบัน ตำบลเขาทะลุมีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้านทิศตะวันตก ติดอำเภอละอุ่น จ.ระนอง ด้านทิศตะวันออกติดตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และด้านทิศใต้ ติดตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มีจำนวนประชากร 11 หมู่บ้าน 7,548 คน 1,643 หลังคาเรือน

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์ ชอบผจญภัย หากสนใจเดินทางขึ้นไปสัมผัสทะเลหมอกดอยตาปังบนยอดเขาทะลุ สามารถติดต่อสอบถามเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายก  อบต.เขาทะลุ โทร. (089) 469-6045 หรือผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาทะลุ ยกหูโทร.หาได้ทันที    ที่หมายเลข (082) 812-5856

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจาก ทวีลาภ การะเกด