แม่ทัพน้อยที่ 3 เรียกถก 4 จว.ภาคเหนือ เร่งป้องไฟป่า-เข้มห้ามเผา

เชียงใหม่ – วันที่ 5 มี.ค. พล.ท.สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 และ ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า หรือ ศอ.ปกป.ภาค (สน.) เป็นประธานการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าบริเวณรอยต่อท้องที่ จ.ตาก, จ.เชียงใหม่, จ.ลำพูน และ จ.ลำปาง ที่สำนักงาน ศอ.ปกป.ภาค (สน.) โดยมี ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักจัดการป่าไม้ 4 จังหวัดภาคเหนือร่วมประชุม

เนื่องจากที่ผ่านมาตรวจพบจุดความร้อน หรือ ฮอตสปอต เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ.16 (เชียงใหม่), สบอ.13 (แพร่) สาขาลำปาง, สบอ.14 (ตาก) เพื่อวางมาตรการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เขตรอยต่อ โดยเฉพาะในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด ซึ่งทุกจังหวัดได้ประกาศงดเผาในทุกพื้นที่แล้วในขณะนี้

พล.ท.สมพงษ์กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจีสด้า โดยใช้สถิติจุดความร้อน 6 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2555-2560) คาดการณ์ว่าในปี 2561 จะมีจุดความร้อนสะสมประมาณ 4,448 จุด หรือระหว่าง 3,559 ถึง 5,338 จุด ปัจจุบันตรวจพบจำนวนจุดความร้อนพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ในปี งบประมาณ 2561 ตั้งแต่ 1 ม.ค.-28 ก.พ. จำนวน 1,183 จุด

ทั้งนี้ กองทัพน้อยที่ 3 จัดตั้ง ศอ.ปกป.ภาค (สน.) วางแผน อำนวยการ ควบคุม และกำกับดูแล การปฏิบัติของชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประสานงานกับหน่วยราชการและ อปท. รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎร ป้องกันมิให้เกิดไฟป่าขั้นรุนแรงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ รวมถึงอำนวยการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของชุดดับไฟป่า และติดตามประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และรายงานให้กองทัพภาคที่ 3 และ ศอ.ปกป.ภาค (สน.) ทราบตาม ห้วงที่กำหนด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561