พณ. ดึงผู้มีรายได้น้อยอบรม ป้อนตลาดแม่บ้านมืออาชีพ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้จัดอบรมหลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ขึ้นไว้ 11.4 ล้านคน เพื่อสร้างทักษะและความชำนาญ ด้วยการเสริมความรู้พื้นฐานวิชาชีพแม่บ้าน เทคนิคการทำความสะอาด วิธีการดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาด เป็นต้น เตรียมความพร้อมให้ผู้มีรายได้น้อย ก่อนผลักดันเข้าสู่ตลาดแรงงาน อาชีพแม่บ้านที่กำลังขาดแคลน โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรมหลักสูตร วันที่ 5-7 มีนาคม ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นอกจากนี้ สมาชิกในสมาคมโรงแรมไทย และ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร Home Pro ได้เข้ามาร่วมคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของทั้ง 2 หน่วยงานได้มีโอกาสเข้าทำงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าอบรม 173 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 8 ราย

“อาชีพแม่บ้าน เป็นอาชีพที่ตลาดยังต้องการคนทำงานอีกมาก โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก รวมถึงการดำเนินชีวิตของคนยุคปัจจุบันที่อาศัยอยู่อาคารชุด คอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นต์ หรือแม้แต่ทาวน์โฮม ที่มักจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดในวันหยุด ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาการทำความสะอาดห้องพักที่ไม่ตรงกับความต้องการ หรือขาดความเป็นมืออาชีพ ดังนั้น การจัดอบรมครั้งนี้ ถือเป็นทางหนึ่งในการลดปัญหาทั้งผู้ต้องการจ้างและผู้ต้องการหางานทำ” นางกุลณี กล่าว