ระดมฉีดวัคซีนหมาแมวป้องกันโรคพิษสุนัข

วันที่ 7 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อ.เมือง จ.เชียงราย นำกำลังเจ้าหน้าที่และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขไปฉีดให้กับสุนัขและแมวภายในวัดดอยพระบาท ต.รอบเวียง เขตเทศบาลนครเชียงราย ตลอดจนสุนัขและแมวของชาวบ้านในชุมชนที่มีการเลี้ยงไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงฤดูร้อน หลังพบว่าก่อนหน้านี้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างน้อย 4 หมู่บ้าน มีสุนัขติดเชื้อสุนัขบ้าจำนวนหลายตัว ทำให้ทางกรมปศุสัตว์ประกาศให้เชียงรายเป็นหนึ่ง ใน 13 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่สีแดงเสี่ยงต่อการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ต้องควบคุมอย่างจริงจัง

นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ระบุว่าการฉีควัคซีนให้แก่สัตว์ทุกตัวเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ได้ผลที่สุด แต่ที่ผ่านมาประชาชนหลายพื้นที่ปล่อยปะละเลยไม่ยอมนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดจนเกิดการแพร่ระบาด ซึ่งระยะนี้จะมีการลงพื้นที่ฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขและแมวทุกตัว โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอาสาสมัครปศุสัตว์ไปฉีดให้บ้านทุกหลัง