แกนนำสวนยางใต้หนุนไล่ประธาน-ผู้ว่าฯกยท.

เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ตอนล่าง พร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อน ในการขับไล่ พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และนายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.ร่วมกับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรและชาวสวนยางในภาคใต้ ในวันที่ 14 มีนาคมนี้

โดยนายสมพงษ์ ราชสุวรรณ รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ตอนล่าง เปิดเผยว่า ทางแกนนำเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ตอนล่าง พร้อมที่จะขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกับ เครือข่ายทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ โดยกำหนดนัดหารือกันในวันที่ 9 มีนาคมนี้ เพื่อระดมกำลัง รวมถึง วางแนวทางในการขับเคลื่อน เนื่องจากเห็นว่าพลเอก ฉัตรเฉลิม และนายธีธัช สร้างปัญหาในการการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา สถานการณ์ราคายางพารามาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะล่าสุด บอร์ด กยท.ยังมีมติให้บริษัทเอกชนเข้ามาเป็นผู้จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา(Cess) โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านแต่อย่างใด ซึ่งจะทำให้ภาคการสวนยางสูญเสียเม็ดเงินให้กับเอกชนโดยไม่จำเป็น ทำให้เห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องขับไล่ออกไป เพื่อเปิดทางให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารงานเพื่อให้มีทิศทางการทำงานที่สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงสถาบันเกษตรกรและแกนนำชาวสวนยาง โดยเมื่อหารือกับในระดับแกนนำในภาคใต้ตอนล่างจนตกผลึกแล้ว ก็จะเดินทางไปสมทบกับแกนนำในจังหวัดภาคใต้ที่จังหวัดตรัง และเดินหน้าชุมนุมขับไล่ประธานบอร์ดและผู้ว่าการ กยท.ในวันที่ 14 มีนาคมนี้