กาฬสินธุ์นำร่อง เกษตรแปลงใหญ่ ไม้ดอกไม้ประดับ

นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับของกลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ที่แปลงเกษตรกลุ่มผู้ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรกรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ส่งเสริมให้รวมกลุ่มกันทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเป็นการนำร่องแปลงเกษตรที่แบ่งพื้นที่นาเพื่อปลูกไม้ดอกไม้ประดับออกจำหน่ายตามท้องตลาดอย่างเป็นระบบ

นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เกษตรแปลงใหญ่ปัจจุบันมีสมาชิก 30 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งเสริมและให้แนวคิดในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งที่นาบางส่วนปลูกไม้ดอกไม้ประดับจำหน่ายเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำนา ซึ่งโครงการนี้นอกจากเป็นไปตามโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศแล้ว ยังตอบโจทย์โครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล หรือนโยบายแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาลอีกด้วย

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน