บีโอไอจัดใหญ่ ดึงทั่วโลกลงทุนอีอีซี ปลื้มบริษัทชั้นนำตบเท้าร่วมเพียบ พร้อมนำทีมธุรกิจ-สื่อสำรวจพื้นที่

“บีโอไอ” เผยคณะผู้บริหารบริษัทชั้นนำ นักลงทุนกลุ่มอุตฯ เป้าหมาย และสื่อมวลชนทั่วโลกกว่า 300 คน เตรียมเข้าร่วมสัมมนาใหญ่บีโอไอ 19 มีนาคม พร้อมลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพลงทุนในอีอีซี ด้านรัฐบาลจ่อประกาศทิศทางส่งเสริมหนุนไทย 4.0 ย้ำขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 มีนาคม บีโอไอเตรียมจัดงานสัมมนา “Thailand Taking off to New Heights” ที่อิมแพค เมืองทองธานี โดยงานสัมมนานี้เป็นกิจกรรมสำคัญของบีโอไอในปีนี้ ในงานดังกล่าวมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลร่วมให้ข้อมูล ได้แก่ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพิเชษ    ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

โดยเบื้องต้นพบว่า มีนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา เป็นจำนวนมาก ล่าสุดสำนักงานบีโอไอในต่างประเทศทั้ง 14 แห่ง ยืนยันนำคณะผู้บริหารของบริษัท    ชั้นนำ และนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายจากต่างประเทศ และสื่อมวลชนต่างประเทศ รวมกว่า 300 คน เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาในวันดังกล่าว และจะได้เดินทางไปศึกษาศักยภาพของการลงทุนในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) อีกด้วย

นางสาวดวงใจ กล่าวว่า งานสัมมนาครั้งนี้รัฐบาลจะประกาศถึงความพร้อมและทิศทางการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยในการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยในงานนี้บีโอไอได้รวบรวมมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ มานำเสนอ อาทิ การขยายขอบข่ายมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ส่วนหนึ่งของมาตรการส่งเสริมให้นำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้โดยขยายให้ครอบคลุมถึงโครงการที่นำระบบดิจิทัลมาใช้ด้วย รวมทั้งการปรับปรุงมาตรการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม อาทิ การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ชั้นสูง

นางสาวดวงใจ กล่าวว่า นอกจากนี้ จะจัดให้มีบริการสมาร์ทวีซ่าซึ่งเป็นวีซ่าประเภทพิเศษเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และสตาร์ตอัพ จากต่างประเทศ ที่เข้ามาทำงาน หรือลงทุนในกิจการ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ และเป็นกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ สำหรับรองรับการลงทุนแห่งอนาคต โดยเฉพาะโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน อาทิ การเสวนา หัวข้อ “เร่งเครื่องขับเคลื่อนไทยสู่มิติใหม่” การเสวนา หัวข้อ “เดินหน้าพลิกโฉมประเทศไทย” และการเสวนา เรื่อง “ก้าวใหม่ของไทยจากมุมมองเอกชนต่างชาติ”

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน