เกษตรกรหัวใสใช้มูลวัวเลี้ยงไส้เดือน ได้ปุ๋ยไว้ปลูกพืชผักอินทรีย์ขาย

เพชรบูรณ์ – นายสมาน หลวงจันทร์ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 143 หมู่ที่ 6 บ้านเนินมะค่า ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เผยว่า เดิมรอบๆ บ้านเป็นลานกว้าง มีหญ้าขึ้นปกคลุมมาก จึงนำวัวเนื้อพันธุ์ผสมเลือดยุโรป 23 ตัว มาเลี้ยงเพื่อส่งขายบริษัท โดยปล่อยให้หากินหญ้าบริเวณรอบๆ บ้าน และให้อาหารเสริมช่วงตอนเย็นภายในคอก แต่ละวันต้องคอยเก็บกวาดมูลวัวจำนวนมาก จึงมีแนวคิดว่าน่านำมูลวัวไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ประกอบกับการเลี้ยงวัวใช้ระยะเวลานานกว่า 8 เดือนถึง 1 ปีถึงจะขายได้ กระทั่งไปเจอวิธีการเลี้ยงไส้เดือน พันธุ์ AF1 จึงได้สั่งซื้อแม่พันธุ์ไส้เดือนพันธุ์ AF1 ใน ราคา ก.ก.ละ 300 บาท โดยสั่งซื้อมาช่วงแรก 20 ก.ก. สามารถขยายเลี้ยงไส้เดือนได้ถึง 40 กะละมัง โดยมีวัตถุดิบหลักที่สำคัญคือ มูลวัวในคอกที่เลี้ยงไว้ ซึ่งไม่มีต้นทุน ก่อนนำมาต่อยอดใช้เลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพดี โดยเริ่มจากนำมูลวัวมาแช่น้ำไว้ เพื่อลดความร้อนและแก๊ส ให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของไส้เดือน

จากนั้นตักใส่กะละมังที่เตรียมไว้ แล้วปล่อยแม่พันธุ์ไส้เดือนลงไปเลี้ยง ใช้เวลาประมาณ 25-30 วันก็จะได้มูลไส้เดือนเป็นเม็ดเล็กๆ แล้วจึงคัดแยกตัวไส้เดือนออกมา ก่อนนำมูลไส้เดือนไปใส่เครื่องร่อน ก็จะได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนพร้อมใช้นำไปใส่พืชผลทางการเกษตร และบางส่วนตนได้แบ่งใส่ถุง จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 15 บาท

หลังจากสามารถผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพดีได้แล้วจึงคิดต่อยอดความสำเร็จดังกล่าว โดยใช้พื้นที่ว่างรอบบ้านทำแปลงผักเกษตรอินทรีย์ ด้วยการทดลองปลูกมะเขือเทศราชินี กะหล่ำดาว ต้นหอม ผักชี คะน้า กะเพรา ผลปรากฏว่าพืชผักทั้งหมดที่ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเจริญเติบโตที่รวดเร็วสมบูรณ์ ให้ผลผลิตดี ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตแล้วนั้น สิ่งสำคัญคือผู้บริโภคได้กินพืชผักสวนครัวอย่างปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้าง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561