วิสาหกิจฯ ผลิตอาหารสัตว์กำไรลดวูบ ไนท์ซาฟารี ตัดยอดกว่าครึ่ง

เชียงใหม่ – นายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ พร้อมด้วยกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ผลประกอบการ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ในรอบปีที่ผ่านมา กล่าวว่า ตลอด 12 ปี มีปัญหาอุปสรรคจำนวนมาก โดยเฉพาะปัญหากับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้ามาในพื้นที่ยกชุมชนเป็นที่ตั้ง ให้ความสำคัญกับชุมชนเป้าหมายสำคัญคือการสร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชน ครั้นเปิด  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจริงๆ กลายเป็นกลุ่มอื่นที่เข้ามาบริหาร กลุ่มใหม่ได้รับรู้การร่วมดำเนินจัดตั้งระหว่างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกับชุมชนเป็นมาอย่างไร กลายเป็นปัญหาไม่ยอมรับวิสาหกิจชุมชนในการผลิตและนำส่งอาหารสัตว์ให้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จากแรกๆ ที่เคยส่งอาหารสัตว์ได้ทั้งหมด ต่อมาถูกตัดทอนลงไปเรื่อยๆ กระทั่งวันนี้เหลือไม่ถึงครึ่งของปริมาณอาหารสัตว์ที่ส่งให้ทั้งหมด

ประการสำคัญที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตั้งข้อสังเกตกับชุมชนคือ การไม่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ด้วยตัวเองได้ โดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารเม็ด เป็นเรื่องจริงใครก็ไม่อาจผลิตเองได้ เอกชนรายเดียวที่     เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างผลิตเองไม่ได้เช่นกัน กลับได้โอกาสมากกว่าชุมชนได้จัดส่ง  รายได้แทนที่จะกระจายให้สมาชิกกว่า 440 คน กลับไปตกในมือคนเพียงคนเดียว แต่ที่วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพเหนือกว่า คือ หญ้า กล้วย พืชผักบางชนิด มาจากสมาชิกกลุ่มและเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ปลูกเอง แล้วนำส่งให้วิสาหกิจเป็นผู้ดำเนินการส่งให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผลประกอบการในปี 2560 ที่ผ่านมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ มีกำไรสุทธิเหลือเพียง 597,686 บาท จากรายได้รวมที่ 11 กว่าล้านบาท ปีก่อนหน้านี้รายได้อยู่ที่ 18 ล้านกว่าบาท ยอดกำไรสุทธิราว     8 แสนกว่าบาท

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด