วิจัยชี้ ‘ผู้หญิง’ มีความสุขที่จะ ‘บริจาคไต’ ให้คู่รักมากกว่า ‘ผู้ชาย’

ผลการศึกษาเผยแพร่ในวัน “สตรีสากล” ควบคู่กับ “วันไตโลก” เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมาพบว่า ตามข้อมูลทางสถิติพบว่าผู้หญิงนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะบริจาคไตให้กับคู่รักมากกว่าผู้ชาย

ผลการศึกษาของสมาคมวักกะวิทยา (ไอเอสเอ็น) และสถาบันสหพันธ์ไตสากล (ซีเคดี) ระบุว่า จากการประเมินข้อมูลของภูมิภาคยุโรปพบว่ามีผู้หญิงถึง 36 เปอร์เซ็นต์ที่บริจาคไตให้กับคู่แต่งงานในกรณีที่สามารถบริจาคให้กันได้ เปรียบเทียบกับผู้ชายที่มีเพียง 7 เปอร์เซ็นต์ที่บริจาคให้กับคู่แต่งงานของตน   ผลการศึกษาดังกล่าวยังเน้นย้ำผลที่พบว่าผู้หญิงยังมีแนวโน้มที่จะทนต่อสภาวะของโรคไตเรื้อรัง (ซีเคดี)ได้ยาวนานกว่าผู้ชายที่ป่วยในระดับเดียวกันซึ่งต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนไต

ศาสตราจารย์อาดีรา ลีวิน จากคณะแพทย์มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ระบุว่า แม้จะเป็นการยากที่จะสรุปถึงเหตุผลที่อธิบายตัวเลขดังกล่าวได้ แต่หลักฐานก็แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงนั้นมีแรงจูงใจจากเหตุผลอย่างความเอื้อเฟื้อ เห็นอกเห็นใจ และความต้องการที่จะช่วยครอบครัวให้รอดพ้นจากปัญหาต่อไป

ผลการศึกษายังพบด้วยว่าผู้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไตจำนวน 2 ใน 3 นั้นเป็นผู้ชายอย่างไรก็ตามเพศของผู้บริจาคนั้นมักจะไม่มีการเปิดเผย นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าผู้ที่ปวยเป็นโรคไตระดับซีเคดีที่เป็นผู้หญิงทั่วโลกนั้นมี 14 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับผู้ชายที่มี 12 เปอร์เซ็นต