จนท.ดอยตุงนำเศษวัชพืชแนวกันไฟทำปุ๋ยลดไฟป่าหมอกควัน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ไฟป่าไม้และชุดเสือไฟหน่วยควบคุมไฟป่าดอยตุง ช่วยกันนำเศษวัชพืชที่ได้จากการแผ้วถางทำแนวกันไฟโดยรอบโครงการดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มาทำการย่อยสลายด้วยเครื่อยย่อยสลายเศษหญ้า ก่อนนำมาผสมกับมูลสัตว์และกากเมล็ดกาแฟ ที่หาได้ในพื้นที่ เพื่อหมักเป็นปุ๋ยไว้ใช้ในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้งนี้และเป็นการลดปัญหาเรื่องของหมอกควันที่จะตามที่จังหวัดเชียงรายประสบปัญหาทุกปีแม้ปีนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศจะยังไม่เกินค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ตาม

โดยนายประเสริฐ ภาคภูมิ หัวหน้าหน่วยควบคุมไฟป่าพื้นที่ดอยตุง เปิดเผยว่า พื้นที่ดอยตุงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเนื่องจากเป้นป่าที่อุมดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีบริเวณกว้าง นอกจากการป้องกันด้วยการจัดชุดลาดตระเวณและหอเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว ก็ยังได้มีการจัดทำแนวกันไฟโดยรอบตั้งแต่บ้านห้วยใคร้ไปจนถึงพระธาตุดอยตุง เป็นระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ซึ่งปกติจะมีเศษวัชพืชที่เกิดจากการแผ้วถางจำนวนมากจำนวนหลายสิบตันทิ้งไว้ใกล้ๆแนวกันไฟ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกเผาหรือทิ้งก้นบุหรี่ใส่จนเกิดไฟลุกลามได้ จึงจัดโครงการนำมาทำปุ๋ยหมักเพื่อนำไปใช้ในการเพาะปลูกพืชหรือดอกไม้ภายในโครงการดอยตุงขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากอำเภอแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ และ สวทช.ภาคเหนือ สนับสนุนเครื่องหั่นย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมักดังกล่าว นอกจากจะเป็นการลดหมอกควันที่อาจเกิดขึ้นยังได้ประโยชน์จากการนำปุ๋ยหมักไปใช้ปีละหลายสิบตันเลยทีเดียว

ที่มา : มติชนออนไลน์