กระทรวงศึกษาขยายศูนย์บริการการลงทุนทำธุรกิจแบบศูนย์รวมที่ปรึกษาสู่ 5 จว.ชายแดนใต้ ช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน/OTOP

กระทรวงศึกษา ขยายศูนย์บริการการลงทุน และประกอบธุรกิจแบบศูนย์รวมที่ปรึกษา สู่พื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน/OTOP ผนึก กศน. อาชีวะ มอ.ร่วมสนับสนุน

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานลงนามความร่วมมือ 100 ที่ปรึกษา 100 วิสาหกิจชุมชน/OTOP ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน และเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (MIDC) ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและขับเคลื่อนให้มีศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานี และมีการตั้งศูนย์บริการการลงทุนและการประกอบการแบบศูนย์รวมที่ปรึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จ.ปัตตานี

หลังจัดตั้งศูนย์กว่า 1 เดือน พบว่ามีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศจำนวนหนึ่งสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น เช่น มีการนำผลไม้ตามฤดูกาลในพื้นที่ ไปส่งไปจำหน่ายตลาดส่งออกเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน บางรายมีการติดตั้งสำนักงานบริการ GPS ระบบคมนาคมติดตามรถบรรทุกและระบบอื่นๆ เป็นต้น

“..แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการรายเล็กๆ เช่น วิสาหกิจชุมชน และOTOP ของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนยังมีความต้องการคำแนะนำอีกมาก จึงได้ขยายความร่วมมือโดยการเชิญชวนนักธุรกิจและข้าราชการที่มีความรู้เรื่องธุรกิจมารวมตัวกันแบบจิตอาสาเพื่อให้คำปรึกษา มาขึ้นทะเบียนที่ศูนย์ MIDC ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งรวมที่ปรึกษา และที่รับคำร้องขอในการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนและ OTOP ที่มีความต้องการจะพัฒนา ของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ต่อไป..”พลเอกสุรเชษฐ์กล่าว

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังมีนโยบายขับเคลื่อนให้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) และอาชีวศึกษา ได้ช่วยกันพัฒนาอาชีพให้เกิดนวัตกรรม โดยมีสถาบันการศึกษา 18 แห่ง, กศน. อำเภอ 44 อำเภอ ร่วมมือกันเพื่อไปพบประชาชนที่มีความคิดจะพัฒนาสินค้าตนเอง แต่ไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์

โดยกศน.ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานมาที่สถาบันอาชีวศึกษาซึ่งมีเครื่องมือ มีอุปกรณ์ มีอาจารย์และนักศึกษา ที่สามารถช่วยในการผลิต ประกอบต้นแบบ หรือนวัตกรรมตามแนวคิดของประชาชนได้ ทั้งนี้จะมีการจัดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมดังกล่าว ที่กศน. ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.ปัตตานี) ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 นี้ โดยเชิญชวนผู้สนใจสามารถเข้าชม เลือกซื้อหรือเจรจาทางธุรกิจต่อไป