ต่างชาติชอบเที่ยวไทย

นายคริส เลเฮน หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและนโยบายระดับสากล แอร์บีแอนด์บี แพลตฟอร์มออนไลน์ ตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างนักเดินทาง นักท่องเที่ยว และเจ้าของที่พัก เพื่อให้บริการที่พักสำหรับทั่วโลก กล่าวว่า แอร์บีแอนด์บี วางโรดแม็ปอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อเพิ่มผู้เข้าพักกับแอร์บีแอนด์บีให้ได้กว่า 1 พันล้านคน ในปี 2571 จำนวนที่พัก 28 ล้านแห่ง ทั่วโลก

ในอีก 10 ปี ตั้งเป้าหมายจะมีลูกค้านักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 400 ล้านคน โดยไทยเป็นประเทศที่สำคัญสำหรับแอร์บีแอนด์บีในภูมิภาคนี้ เพราะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งมีอัตราเติบโตเฉลี่ยที่ 60% และในปี 2560 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าพักประมาณ 1.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 66% จากจำนวนที่พักในไทยมี 61,000 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40,000 แห่ง และแบ่งเป็นในกรุงเทพฯ 15,000 แห่ง

“ไทยเป็นตลาดที่แข็งแรง มีทั้งวัฒนธรรม อาหาร และความเป็นมิตร เจ้าของห้องพัก (Hosts) ในไทยได้คะแนนจากผู้เข้าพักมากที่สุดในโลก เฉลี่ยที่ 4.8-4.9 คะแนน ทำให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวทั่วโลกชอบคนไทย การบริการ และประเทศไทย”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561