ชาวสวนลองกอง ‘ลับแล’ ยิ้มหน้าบาน พ่อค้ากว้านซื้อส่งเวียดนาม

อุตรดิตถ์-ที่ตลาดกลางผลไม้ ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกผลไม้ลองกอง ต่างนำลองกองที่สุกแล้วและเริ่มสุกจากต้นขนลงใส่เข่ง บรรทุกใส่รถนำมาขายให้กับพ่อค้า แม่ค้า และบุคคลทั่วไป ที่ตลาดกลางผลไม้นานกกก ซึ่งเป็นตลาดกลางของ อบต. ที่จัดให้เป็นศูนย์รวมการขายผลไม้ทั้งปลีกและส่ง มีพ่อค้า แม่ค้า จากทั่วสารทิศทั้งในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง มารับซื้อกันอย่างคึกคัก เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตกำลังเริ่มออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก

นายอาน แปลงดี นายก อบต. นานกกก เปิดเผยว่า อำเภอลับแลมีพื้นที่ปลูกลองกอง กว่า 12,000 ไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งหมดกว่า 30,000 ไร่ ผลผลิตรวมกว่า 20,000 ตัน ทำให้เกิดเงินสะพัดเข้าอำเภอลับแล ปีละไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท ลองกองถือเป็นผลไม้ที่เริ่มสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดไม่แพ้ผลไม้ทุกเรียนพันธุ์หมอนทอง และทุเรียนพันธุ์หลง-หลินลับแล ในปีนี้พ่อค้า แม่ค้า รายใหญ่ประเภทส่งออก ให้ความสนใจเข้ามารับซื้อถึงตลาดและรับซื้อเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งตรงไปยังตลาดประเทศเวียดนาม เนื่องจากชาวเวียดนามชอบบริโภค โดยเฉพาะลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์ เพราะติดใจในรสชาติหอม หวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย

“ทำให้ปีนี้มีพ่อค้าแม่ค้าจากต่างถิ่นซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าส่งออกผลไม้รายใหญ่ 4 ราย เข้ามาปักหลักตั้งซุ้มรับซื้อลองกองถึงตลาดกลางผลไม้นานกกก เพื่อจัดส่งต่อยังตลาดในประเทศเวียดนาม ด้วยการรับซื้อลองกองชนิดช่อทุกเกรด ในราคากิโลกรัมละ 25-28 บาท รับซื้อรายละไม่ต่ำกว่า 25 ตัน หรือรวมแล้วไม่ต่ำกว่า วันละ 100 ตัน ส่งผลทำให้มีเงินสะพัดหมุนเวียนในพื้นที่ตำบลนานกกกวันละไม่ต่ำกว่า 7 ล้านบาท ต่อวัน เกษตรกรชาวสวนต่างยิ้มหน้าชื่นตาบานและมีความสุข จึงอยากให้เกษตรกรชาวสวนรักษาคุณภาพแบบนตี้ไว้ให้ได้นานๆ” นายอาน เผย