กองสลาก แชมป์ส่งเงินเข้ารัฐ 1.59 หมื่นล้าน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือน ก.พ. 2561 สคร. จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1.39 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1.9 พันล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560- ก.พ. 2561) สคร.สามารถจัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจ ทั้งสิ้น 6.45 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1.48 หมื่นล้านบาท หรือสูงกว่าเป้าหมาย 30% ซึ่งมีส่วนช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 สคร. ได้มีนโยบายสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ผ่านแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทำให้รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นและสามารถนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 1.37 แสนล้านบาท ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศด้วย

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. เปิดเผยว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีรายได้นำส่งจริงสะสมในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 อยู่ที่ 1.59 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 24.77%, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีรายได้นำส่งจริงสะสม อยู่ที่ 1.33 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 20.73%,

บมจ. การท่าอากาศยานไทย (AOT) มีรายได้นำส่งจริงสะสม อยู่ที่ 8.6 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 13.32%, ธนาคารออมสิน มีรายได้นำส่งจริงสะสม อยู่ที่ 6.52 พันล้านบาท คิดเป็น 10.11% และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีรายได้นำส่งจริงสะสม อยู่ที่ 5.69 พันล้านบาท คิดเป็น 8.82% และรัฐวิสาหกิจและกิจการอื่นๆ ที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% มีรายได้นำส่งจริงสะสม 1.43 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 22.25%

“จะเห็นว่าการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจมีการนำส่งที่สูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจที่ปรับตัวดีขึ้น และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจของ สคร.” นายชาญวิทย์ กล่าว

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์