กรมปศุสัตว์ เผยจีนไฟเขียวนำเข้าไก่ จาก 7 โรงงาน ของไทย หลังผลผลิตไม่เพียงพอ เตรียมส่งออกล็อตแรก มี.ค. นี้

กรมปศุสัตว์ เผยจีนไฟเขียวนำเข้าไก่ จาก 7 โรงงาน ของไทย หลังผลผลิตไม่เพียงพอ เตรียมส่งออกล็อตแรกมี.ค.นี้ 40 ตู้ มูลค่า 80 ล้านบาท เจาะตลาดยูนนาน พร้อมเร่งรัดให้จีนอนุมัติครบ 19 โรงงาน ดันมูลค่าส่งออกไก่ไทยพุ่ง 20,000 ล้านบาท

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานการขึ้นทะเบียนหรือรับรองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ CNCA ได้ประกาศขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อไก่ของไทย จำนวน 7 ราย จากทั้งหมด 19 แห่ง ตามที่กรมปศุศัตว์ส่งคำเชิญให้จีนมาตรวจสอบ โดยเห็นชอบให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าเนื้อไก่ไปจีนได้ ตั้งแต่ วันที่ 6 มี.ค. 2561 แต่ให้ผ่านด่านที่ท่าเรือเมืองกวนเหล่ย มณฑลยูนนาน เพียงแห่งเดียวเท่านั้น เพื่อที่จีนจะกระจายสินค้าไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยมีเป้าหมายเป็นมณฑลของจีนทางตอนใต้ อาทิ คุนหมิง ยูนนาน เป็นต้น ซึ่งขาดแคลนผลผลิตไก่ เนื่องจากในประเทศยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ

สำหรับสินค้าที่ตลาดของจีนทางตอนใต้ต้องการมากที่สุด ได้แก่ เครื่องใน ตีนไก่ ปีกไก่ น่องไก่ เนื้อหน้าอก เป็นต้น ซึ่งการนำเข้าจากไทยผ่านท่าเรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปยังท่าเรือเมืองกวนเหล่ยนั้น ต้นทุนถูกกว่าเมื่อเทียบกับการสั่งซื้อจากโรงงานในจีน และโรงงานไทยมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อมมั่นของผู้บริโภค โดยเบื้องต้นการส่งออกทั้ง 7 โรงงาน ของไทย จะมีมูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์จะเร่งรัดให้จีนรับรองโรงงานไก่จากไทยจนครบ 19 โรงงาน ทั้งนี้หากมีการรับรองครบทุกโรงงาน คาดว่าไทยจะมีมูลค่าการส่งออก ประมาณ 20,000 ล้านบาท ต่อปี

“สินค้าล็อตแรกที่จะส่งออกไทยภายในเดือนมี.ค.นี้ จะมีประมาณ 40 ตู้คอนเทรนเนอร์ มูลค่า 80 ล้านบาท ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะจีนเป็นเมืองใหญ่ หากไทยเจาะตลาดได้ก่อนจะทำให้ได้เปรียบทางการค้า ซึ่งปัจจุบันมีคู่แข่งที่สำคัญคือ เวียดนาม ดังนั้น กรมปศุสัตว์ จะเร่งแก้ไขเอกสารรายละเอียดโรงงานที่ยังไม่เรียบร้อยอีก 12 แห่ง ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก CNCA โดยเร็วที่สุด”

ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่จีน จำนวน 9 คน ได้เข้ามาตรวจสอบระบบการกำกับดูแลผลิตเนื้อสัตว์ปีกของไทย และตรวจสอบโรงงานเชือดสัตว์ปีกเพื่อส่งออก จำนวน 19 แห่ง ระหว่าง วันที่ 3- 11 ก.ค. 2560 โดยหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น ฝ่ายจีนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก จนนำไปสู่การร่วมจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยเงื่อนไขหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัย ในการนำเข้าไก่แช่แข็งและชิ้นส่วนไก่จากราชอาณาจักรไทย ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างสำนักงานกำกับการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันแห่งชาติ (AQSIQ) สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรมปศุสัตว์ ราชอาณาจักรไทย

สำหรับ 7 โรงงาน ประกอบด้วย บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน ) 1 โรงงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2 โรงงาน บริษัท สหฟาร์ม จำกัด 1 โรงงาน บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด 1 โรงงาน บริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด 1 โรงงาน และ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 โรงงาน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์