ญี่ปุ่นตั้ง “โตเกียวเทค” ที่สวทช. แห่งแรกในเอเชีย มุ่งวิจัยอุตฯ

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช.ลงนามความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย ศ.โยชิโนะ มิชิมะ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว เพื่อจัดตั้งสำนักงานโตเกียวเทคประจำประเทศไทย ครั้งแรกขึ้นในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและครั้งแรกของภูมิภาคเอเชีย มุ่งให้เกิดการวิจัยระหว่างภาคอุตสาหกรรมชั้นนำและสถาบันการศึกษา พร้อมเดินหน้าสร้างกำลังคน หวังเป็นศูนย์กลางพัฒนาการศึกษาและการวิจัยร่วมกัน โดยมี นายมาซาฮารุ คูบะ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ศ.มาโกโตะ อันโดะ รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ศ.คาซูยะ มาสึ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว คณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการสร้างบุคลากรรองรับภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น

ศ.โยชิโนะ กล่าวว่า สำนักงานโตเกียวเทคประจำประเทศไทยจะมุ่งให้ความสนใจกับการจับคู่ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกับผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งร่วมมือกับ สวทช.ใน 4 ด้านหลัก คือ 1. ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย 2. ด้านการศึกษา 3. ด้านการวิจัย และ 4. ด้านกระบวนการจัดหาและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา นำไปสู่ความ ร่วมมือทางด้านการวิจัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน