พิจิตร จัดงาน ‘วันมะม่วงโลก’ หนุนเกษตรกร ‘วังทับไทร’ ส่งเสริมการตลาด-การผลิต

จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่การปลูกมะม่วงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ประมาณ 27,500 ไร่ มีเกษตรกร 4,905 ครัวเรือน พื้นที่ที่ปลูกมากที่สุดคือ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก พันธุ์ที่นิยมปลูกและสร้าง รายได้มากที่สุด คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง น้ำดอกไม้ เบอร์ 4 ฟ้าลั่น และเขียวเสวย ส่งขายไปยังตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดเชียงใหม่ ในตลาดต่างประเทศจะเน้นการส่งออกไปยังญี่ปุ่น เกาหลี จีน มาเลเซีย และเวียดนาม คิดเป็นมูลค่าการส่งออกกว่า 700 ล้านบาท ต่อปี

ขณะนี้ผลผลิตมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ ทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยเฉพาะจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศถึง 70% ดังนั้นจังหวัดพิจิตรจึงร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย และผู้ประกอบการ จัดงานวัน “มะม่วงโลก” ขึ้น บริเวณที่ทำการกลุ่มพัฒนาคุณภาพไม้ผลวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคมนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มช่องทางการตลาด รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร บอกว่า การจัดงาน “วันมะม่วงโลก” ครั้งนี้ เพื่อ      ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้ถึงแหล่งผลิตว่าเป็นแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งเกษตรกรกว่า 95% ได้รับมาตรฐานการรับรอง Good Agriculture Practices (GAP) เป็นการการันตีถึงความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า และรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวสวนมะม่วงของจังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะ ตำบลวังทับไทร ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตมะม่วงที่ดี มีคุณภาพระดับต้นๆ ของประเทศ มีเกษตรกรในท้องถิ่นหันมาสนใจทำสวนมะม่วงเป็นอาชีพกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน

“เสน่ห์ของมะม่วงวังทับไทร คือบ่มแล้วไม่เสีย เนื้อแน่น ผิวสวย รสชาติหวานหอม ผลโตกว่าแหล่งปลูกอื่นๆ เนื่องจากสภาพของดิน ตำบลวังทับไทร เป็นลักษณะดินแนวลูกรังปนทราย เหมาะกับการทำสวน ไม้ผล ทำให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของบริษัทส่งออกมะม่วง และพ่อค้าที่รับซื้อมะม่วงในประเทศ จังหวัดพิจิตรจึงได้มีแนวทางในการพัฒนาแหล่งการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ย่อมเอื้ออำนวยให้เกิดแรงดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแวะมาชม อันทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายสินค้าทางการเกษตรโดยในพื้นที่ของตำบล   วังทับไทร เป็นเป้าหมายหลักที่จะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร เนื่องจากมีการผลิตมะม่วงที่ดีมีคุณภาพ และมีการแปรรูปผลผลิตจากมะม่วง รวมถึงเป็นแหล่งชุมชนที่น่าอยู่ยังคงความเป็นวัฒนธรรมของชาวสวนมะม่วงได้อย่างดี และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร”

พ่อเมืองพิจิตรระบุด้วยว่า ดังนั้นจังหวัดพิจิตรร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จึงกำหนดจัดงาน “วันมะม่วงโลก” ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตมะม่วงที่ดีมีคุณภาพของภาคเหนือ และแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรของจังหวัดพิจิตร

ด้าน สายันต์ บุญยิ่ง เลขาธิการสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย เสริมว่า ปีนี้ผลผลิตมะม่วงของเกษตรกร ตำบลวังทับไทร ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางธรรมชาติหลายๆ อย่าง ทั้งอากาศที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา หรือที่ผ่านมาเกษตรกรเองอาจจะเร่งรีบตัดผลผลิตส่งออก ซึ่งในช่วงผลผลิตยังไม่แก่จัด จึงเป็นปัจจัยสาเหตุที่ความต้องการในตลาดลดลง ทำให้ราคามะม่วงในท้องตลาดตกต่ำกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา โดยมะม่วงดิบอยู่ที่ราคา 15-18 บาท ต่อกิโลกรัม ส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง รับประทานสุกที่ขึ้นชื่อของวังทับไทรและติดตลาดโลก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตันละ 45-50 บาท ซึ่งถือว่าราคาตกต่ำกว่าทุกปีที่ผ่านมา

“ดังนั้น สมาคมชาวสวนมะม่วงจึงร่วมกับภาคราชการจัดงานวันมะม่วงโลกขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงวังทับไทรให้ชาวโลกได้ทราบถึงแหล่งผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดสาร อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยต่างๆ เกษตรกรก็ต้องพัฒนาผลผลิตของตนเองให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และ   มีคุณภาพดี ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตรและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคมะม่วงในตลาดโลก อีกทั้งผู้ประกอบการเองต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้วย”

สำหรับการจัดงานวันมะม่วงโลกครั้งนี้ มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น ประกวดผลผลิตมะม่วง แข่ง     กินมะม่วง แข่งประกอบอาหารจากมะม่วง การออกร้านจำหน่ายผลผลิตมะม่วง สินค้าแปรรูปจากมะม่วง วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการปลูกมะม่วง นิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงมีรถนำเที่ยวให้กับผู้มาร่วมงานอีกด้วย

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจาก พรพรรณ วิจิตรวิทยาพงศ์