กมธ. เกษตรและสหกรณ์ ดันถนนยางพาราบึงกาฬ

วันที่ 21 มีนาคม นายพรศักดิ์ เจียรนัย ประธานอนุกรรมการผลผลิตทางการเกษตรและโฆษกคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ นำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเพื่อศึกษาดูงานและประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหายางพารากับเกษตรกร นักธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยงข้องและเยี่ยมชมโรงงานหมอนยางพาราและถนนยางพาราดินซีเมนต์ โดยมี นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนเกษตรกร กลุ่มผู้ค้ายางในจังหวัดบึงกาฬ ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

นายพรศักดิ์ กล่าวว่า ได้นำคณะลงพื้นที่ดู 2 เรื่อง คือเรื่องการทำหมอนยางพารา และถนนยาพาราดินซีเมนต์ ซึ่งเป็นแนวความคิดของเกษตรกรเอง ถนนยางพาราซอยซีเมนต์ค่อนข้างที่จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในวันอังคารที่ 27 จะนำเรื่องถนนยางพาราเข้าไปเสนอคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการเรื่องของถนนยางพาราซอยซีเมนต์ ซึ่งมีความเป็นไปได้ เพราะใช้น้ำยางข้นถึงตารางเมตรละ 2 กิโลกรัม เป็นปัจจัยให้ราคายางพารากระเตื้องขึ้น ในส่วนของการผลิตหมอนและที่นอนยางพารา จะได้ 2 เรื่อง คือการใช้ยาง เพราะหมอนใบหนึ่งใช้ยางได้ 1.2 กิโลกรัม ที่นอนแล้วแต่ความหนาแต่ใช้ในปริมาณ 20 กิโลกรัมขึ้นไป และเป็นการสร้างงานและสร้างมูลค่าเพิ่ม แนวทางที่คิดว่าทางจังหวัดบึงกาฬทำดี คือแนวคิดนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง จังหวัดบึงกาฬ คือเกษตรกรนำยางพารามาขายปลายปี ส่วนกำไรส่วนหนึ่งจะกลับคืนให้เกษตรกร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการร่วมกันสร้างกิจกรรม ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน นั่นคือสถาบันเกษตรกรเข้มแข็งและเอายางมาใช้ในพื้นที่อีกด้วย

 

ที่มา : มติชนออนไลน์