ยางดิ่ง ยื้อเป้าหนี้เสีย ธ.ก.ส.เดินหน้าช่วยคนจนระยะ 2

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ผลประกอบการของธนาคารในปีบัญชี 2560 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้คาดว่าเป็นไปตาม   เป้าหมายทุกด้าน ทั้งการปล่อยสินเชื่อ เงินฝาก ผลกำไร และการบริหารจัดการหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) โดยยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ล่าสุดอยู่ที่ 5.6 แสนล้านบาท คาดว่าสิ้นเดือนมีนาคมนี้จะอยู่ที่ประมาณ 6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นปี 2559 ประมาณ 8.6 หมื่นล้านบาท ทำให้ยอดสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 1.34 ล้านล้านบาท

นายอภิรมย์ กล่าวว่า ในส่วนหนี้เสียนั้นในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนัก โดยเฉพาะราคายางพารา ส่งผลต่อการชำระหนี้ของเกษตรกรผู้ปลูกยาง ทำให้ระดับหนี้เสียของธนาคารในขณะนี้ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายนัก โดยอยู่ที่ประมาณกว่า 5% ขณะที่เป้าหมายอยู่ที่ 5% ของสินเชื่อคงค้าง อย่างไรก็ตามราคาพืชผลในอีกหลายชนิดปรับตัวดีขึ้น เช่น ราคาข้าว และข้าวโพด ทำให้เกษตรกรมีความสามารถในการชำระหนี้มากขึ้น จึงทำให้ระดับหนี้เสียของธนาคารไม่ต่ำกว่าเป้าหมายเกินไปนัก

นายอภิรมย์ กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินมาตรการเฟสสองในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่าน       ธ.ก.ส.นั้น จากจำนวนผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนผ่าน ธ.ก.ส.ในเฟสแรก จำนวนกว่า 5.3 ล้านราย     ขณะนี้ มีจำนวนผู้มีรายได้น้อยประมาณ 3.7 ล้านราย ที่มาขึ้นทะเบียนแจ้งความจำนงขอรับการฝึกอาชีพกับรัฐบาล

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน