ต่างชาติเที่ยวไทยพุ่ง ปลื้มพักเมืองรองโต

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3,566,898 คน ขยายตัว 19.33% เมื่อเทียบช่วงเดียวกัน       ปี 2560 เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด 2,342,593 คน โดยจำนวนนี้เป็นนัก ท่องเที่ยวจีนสูงถึง 1,200,479 คน ขยายตัว 51% เทียบช่วงเดียวกันปี 2560 ถือว่าสูงเป็นประวัติการณ์ สำหรับการเดินทางมาไทยภายในระยะเวลา 1 เดือน สืบเนื่องจากเทศกาลตรุษจีน ทั้งนี้นักท่องเที่ยวทั้งหมดก่อให้เกิดรายได้ 195,262 ล้านบาท ขยายตัว 23.78% เทียบช่วงเวลาเดียวกันปี 2560

นายพงษ์ภาณุ กล่าวว่า ช่วง 2 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม-กุมภาพันธ์) มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 7,111,426 คน ขยายตัว 14.96% เทียบช่วงเวลาเดียวกันปี 2560 และสร้างรายได้รวม 384,153 ล้านบาท ขยายตัว 17.47% เทียบช่วงเวลาเดียวกันปี 2560

นายพงษ์ภาณุ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวเมืองรองในเดือนมกราคม 2561 มีสัญญาณเป็นบวก โดย 55 จังหวัดเมืองรอง มีอัตราเข้าพัก 71.13% เพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปี 2560 ทั้งนี้ อัตราการเข้าพักทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 3.9% ถือว่าน้อยกว่าอัตราการเข้าพักที่เพิ่มขึ้นของเมืองรองในส่วนของรายได้ เมืองรองมีรายได้ 26,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.42% เทียบช่วงเดียวกันปี 2560 ทั้งนี้ อัตรารายได้ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 7% ถือว่าน้อยกว่าอัตรารายได้ที่เพิ่มขึ้นของเมืองรองเช่นเดียวกัน

“อัตราการเติบโตทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของเมืองรองที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ถือเป็นแนวโน้มที่ดีในการผลักดันการท่องเที่ยวเมืองรองต่อไป” นายพงษ์ภาณุ กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน